Hoppa till innehåll

POP Europa

POP Europa är en aktiefond som placerar i Europa.  Fond är en matarfond vars medel är kontinuerligt till minst 85 % placerade i Placeringsfonden Sparpank Europas fondandelar (målfond).

POP Europa -placeringsfond är en aktiefond, vars tillgångar placeras huvudsakligen i börsnoterade aktier i Europa och aktierelaterade instrument eller i företag som till övervägande del kommer från Europa. Fondens placeringar görs i huvudsak med hjälp av direkta aktieplaceringar. I placeringsverksamheten kan fonden använda derivatinstrument för främja en effektiv portföljförtvaltning. Fondens jämförelseindex är MSCI Europe Net Total Return EUR-indexet, som beskriver prisutvecklingen och utdelningsavkastningen på 15 europeiska länders aktier (s.k. avkastningsindex).

Fonden eftersträvar en bättre avkastning än jämförelseindexet på lång sikt. Portföljförvaltaren kan avvika från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå. Eftersom målen för placeringsverksamheten ska uppnås genom aktiv kapitalförvaltning kan fondens placeringar i olika branscher och fördelningen av placeringarna på olika länder avvika betydligt från jämförelseindexet. Avkastningen på fondens placeringar, såsom utdelning, återplaceras. Rekommendation: den här fonden passar inte nödvändigtvis placerare som ämnar inlösa sin andel av fonden inom 7 år. Mer information om fonden finns i fondprospektet som fås på adressen www.sp-fondbolag.fi.

POP Europa

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 2,58 €
1 dag
-1,23 %
1 mån
+0,46 %
3 mån
+5,92 %
12 mån
+7,40 %
3 år
+11,77 %

Teckna POP Fondandelar

Teckna POP Fondandelar i avsnittet Placering. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som begärs. Du säkerställer väl att det konto du valt som debiteringskonto är det daglig konto som du vill använda för teckningen. Bekräfta slutligen händelsen med POP Nyckel eller dina bankkoder.

Fondens namn
Placeringsfonden POP Europa
Fondtyp
Matarfond vars medel är kontinuerligt till minst 85 % placerade i Placeringsfonden Sparpank Europas fondandelar (målfond).
Grundad
02/2005, Finland
Fondförvaltare
Johan Hamström / SP-Rahastoyhtiö Oy
Jämförelseindex
MSCI Europe EUR Net Total Return Index
Andelsslag
Tillväxtandelar
Minimiteckning
20 euro eller 20 euro/mån
Förvaltningsprovision p.a.
1,80 %*
Teckningsprovision
1,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

*Av de placeringsfonder som fonden placerar i debiteras förvarsinstitutets provision enligt gällande tariff  

Faktablad
Stadgar
Prislist
Uppdragskostnader
Fondsparande prospekt
Meddelande om distansförsäljning
Allmänna villkor för fondsparavtal
Puolivuosikatsaus 2023
Vuosikertomus 2022
Vuosikertomus 2021
Vuosikertomus 2020
Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2018
Vuosikertomus 2017

POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt

Ett eget hem är ett eget hem!

Hos oss får du en bostadslåneoffert utan dröjsmål och en personlig bankrådgivare. På POP Banken fokuserar vi på det väsentliga: god personlig bankservice.