Hoppa till innehåll

POP Företagslån B

POP Företagslån-placeringsfond är en långräntefond som i huvudsak placerar sina medel i sådana företags obligationslån i euro som har en kreditvärdighet given av ett internationellt ratingbolag som är hög, minst BBB- (S&P) eller motsvarande.

Placeringsverksamheten kan fonden använda derivatinstrument för att främja en effektiv portföljförvaltning. Fondens jämförelseindex är Barclays Euro-Aggregate Corporates Total Return Index, som speglar värdeutvecklingen för den placeringsportfölj som bildats av företagslån med högre kreditklassificering när avkastningen har omplacerats. Fondens portföljförvaltare kan avvika från jämförelseindexets sammansättning, vikter och risknivå. Fonden tillämpar aktiv kapitalförvaltning för att uppnå målen för placeringsverksamheten. Avkastningen på fondens placeringar, såsom räntor, återplaceras. 

Rekommendation: den här fonden passar inte nödvändigtvis placerare som ämnar inlösa sin andel av fonden inom 3 år.

POP Företagslån B

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 86,03 €
1 dag
-0,37 %
1 mån
+0,44 %
3 mån
+0,51 %
12 mån
+5,94 %
3 år
-7,03 %

Teckna POP Fondandelar

Teckna POP Fondandelar i avsnittet Placering. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som begärs. Du säkerställer väl att det konto du valt som debiteringskonto är det daglig konto som du vill använda för teckningen. Bekräfta slutligen händelsen med POP Nyckel eller dina bankkoder. 

Fondens namn
POP Företagslån A
Fondtyp
Räntefond
Grundad
28.1.2019
Fondförvaltare
Mark Mattila
Jämförelseindex
TR BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR
Andelsslag
Tillväxtandel
Minimiteckning
50 euro eller 50 euro/månad
Förvaltningsprovision p.a.
0,80 %*
Teckningsprovision
0,50 %
Inlösenprovision
0,50 %

*Av de placeringsfonder som fonden placerar i debiteras förvarsinstitutets provision enligt gällande tariff 

POP Företagslån B är fondandelsserie i specialplaceringsfonden Sparbanken Företagslån.

 

 
POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin. 
 
Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt

Ett eget hem är ett eget hem!

Hos oss får du en bostadslåneoffert utan dröjsmål och en personlig bankrådgivare. På POP Banken fokuserar vi på det väsentliga: god personlig bankservice.