Hoppa till innehåll

POP Miljö

POP Miljö B är fondandelsserie i specialplaceringsfonden Sparbanken Miljö. Fonden kan i egenskap av en specialplaceringsfond avvika från de begränsningar som lagen om placeringsfonder allmänt ställer för placeringsfonder avseende placeringen av och Fondens tillgångar, värderingstidpunkt, möjlighet att göra teckningar samt möjligheten att ta lån för placeringsverksamheten. Fonden placerar sina tillgångar i bolag eller fonder som främjar en hållbar användning av miljön.

POP Miljö är den ansvarsfulla placerarens val

Vill du bidra till att ge jorden en bättre framtid? POP Miljö är en specialplaceringsfond vars placeringsobjekt koncentrerar sig på att bekämpa klimatförändringen och på miljöinnovationer. Placeringsobjekten har valts så att de främjar en hållbar och ansvarsfull produktion. 

Fonden POP Miljö är valet för den investerare som uppskattar ansvarsfullhet och som i sina placeringsbeslut överväger ett miljötema. Den centrala tanken är att erbjuda lönsamma placeringsobjekt som motsvarar den moderna investerarens förväntningar.

Fonden placerar direkt i miljöprojekt 

POP Miljö skiljer sig från andra fonder på grund av sina placeringar. Fondens placeringar kan grovt indelas i fyra olika tillgångsslag:

  • kapitalinvesteringar dvs. direkta investeringar i företag eller projekt,
  • direkta placeringar i listade aktier,
  • placeringar i aktiefonder,
  • räntebaserade placeringar.

Målet är att cirka en fjärdedel av fondens tillgångar ska placeras i projekt som har ett klart miljöfrämjande tema, t.ex. att bygga en vindkraftspark. I valet av fondens direkta aktieplaceringar beaktas att en del av företagets omsättning ska komma från verksamhet som gynnar miljön. För företagen har ställts också andra miljökriterier. 

 

POP Miljö B

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 169,84 €
1 dag
-2,74 %
1 mån
0,00 %
3 mån
+2,23 %
12 mån
+9,90 %
3 år
+44,46 %

Placera i POP Miljön

Specialplaceringsfonden POP Miljö är avsedd för den placerare som placerar sina tillgångar för en lång tid. Fondens särdrag är att fonden kan tecknas och inlösas 4 gånger per år. Inlösningen eller teckningen kan göras den sista dagen i mars, juni, september och december. 

Dokument

Fondens namn
POP Miljö specialplaceringsfond
Fondtyp
Temafond
Grundad
1.6.2020
Fondförvaltare
Anders Pelli
Jämförelseindex
-
Andelsslag
Tillväxtandelar
Minimiteckning
100 euro
Förvaltningsprovision p.a.
1,80 %*
Teckningsprovision
1,00 %
Inlösenprovision
Under 2 år. 3,00 % / 2-3 år 2,00 % / Över 4 år, 1,00 %

*Av de placeringsfonder som fonden placerar i debiteras förvarsinstitutets provision enligt gällande tariff

POP Miljö är fondandelsserie i specialplaceringsfonden
Sparbanken Miljö

Faktablad

Stadgar

Allmännä villkor för fondsparavtal

Meddelande om distansförsäljning

POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt

Ett eget hem är ett eget hem!

Hos oss får du en bostadslåneoffert utan dröjsmål och en personlig bankrådgivare. På POP Banken fokuserar vi på det väsentliga: god personlig bankservice.