Hyppää sisältöön

POP Ympäristö

POP Ympäristö -rahaston sijoituskohteet keskittyvät ilmastonmuutoksen torjumiseen ja ympäristöinnovaatioihin. Sijoituskohteet valitaan niin, että ne edistävät kestävää ja vastuullista kehitystä.  

POP Ympäristö voi olla valinta sijoittajalle, joka miettii sijoituspäätöksissään ympäristöteemaa ja on kiinnostunut ympäristön kestävää käyttöä edistävistä hankkeista sekä niihin liittyvien globaalien pääomamarkkinoiden mahdollisuuksista.

POP Ympäristö sijoittaa suoraan ympäristöhankkeisiin

POP Ympäristön sijoitukset voidaan jakaa karkeasti neljään eri omaisuusluokkaan:

  • pääomasijoitukset eli suorat sijoitukset yrityksiin tai hankkeisiin,
  • suorat sijoitukset listattuihin osakkeisiin,
  • sijoitukset osakerahastoihin,
  • korkopohjaiset sijoitukset.

Tavoitteena on, että rahaston varoista noin neljännes sijoitetaan hankkeisiin tai projekteihin, joissa on selkeä ympäristön hyvinvointia edistävä teema, esimerkiksi tuulivoimalapuiston rakentaminen. Rahaston suorien osakesijoitusten valinnassa otetaan huomioon, että yrityksen liikevaihdosta osan on tultava ympäristöä suosivasta liiketoiminnasta. Yrityksille on asetettu myös muita ympäristökriteereitä.

POP Ympäristö B

  • Morningstar:
  • Arvo päivä:
  • Arvo: 165,74 €
1 päivä
-2,42 %
1 kk
0,00 %
3 kk
-2,42 %
12 kk
+9,90 %
3 v
+44,46 %

POP Ympäristön merkitseminen

POP Ympäristö -rahasto on tarkoitettu pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Rahastoa voi merkitä ainoastaan POP Pankkisi sijoitusneuvonnan yhteydessä. 

POP Ympäristö -rahaston ominaispiirteenä on, että rahastoa voi merkitä ja lunastaa vain 4 kertaa vuodessa. Lunastuksen tai merkinnän voi tehdä kuukauden viimeisenä päivänä maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa.   

Dokumentit

Osuussarjan nimi
POP Ympäristö erikoisijoitusrahasto
Rahastotyyppi
Teemarahasto
Perustettu
1.6.2020
Salkunhoitaja
Anders Pelli
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Osuuslajit
Kasvuosuudet
Minimimerkintä
100 euroa
Hallinnointipalkkio p.a.
1,80 %*
Merkintäpalkkio
1,00 %
Lunastuspalkkio
alle 2-v. 3,00 % / 2-3-v. 2,00 % / yli 4.v. 1,00 %

*Sijoituskohteina olevilta rahastoilta peritään säilytysyhteisön palkkio voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

POP Ympäristö on Säästöpankki Ympäristö –erikoissijoitusrahaston kasvuosuussarja. Rahastoa hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy.

Hinnasto

Rahastoesite

Rahastosäästämisen esite 

Toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet ja toimeksiantojen käsittely

Toimeksiannon kulut

Puolivuosikatsaus 2023

Vuosikertomus 2022

Vuosikertomus 2021

Vuosikertomus 2020

Vuosikertomus 2019

Vuosikertomus 2018

Vuosikertomus 2017

POP Rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen historiallinen kurssikehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo voi nousta tai laskea. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Reaaliomaisuusrahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Aiempi tuottokehitys ei ole tae tulevasta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä