Hyppää sisältöön

POP Ympäristö

POP Ympäristö erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa yhtiöihin tai rahastoihin, jotka edistävät ympäristön kestävää käyttöä. Sijoitukset voidaan tehdä oman tai vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin. Sijoitukset voidaan tehdä oman tai vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin. Rahaston sijoitukset toteutetaan sijoittamalla varat pääosin vaihtoehtorahastojen rahasto-osuuksiin, sijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin (myös ETF:t).

Rahaston sijoituskohteet keskittyvät ilmastonmuutoksen torjumiseen ja ympäristöinnovaatioihin. Sijoituskohteet valitaan niin, että ne edistävät kestävää ja vastuullista kehitystä.  Näin on mahdollista päästä osallistumaan maapallon paremman tulevaisuuden turvaamiseen.

POP Ympäristö voi olla valinta sijoittajalle, joka miettii sijoituspäätöksissään ympäristöteemaa ja on kiinnostunut ympäristön kestävää käyttöä edistävistä hankkeista sekä niihin liittyvien globaalien pääomamarkkinoiden mahdollisuuksista.

Rahasto sijoittaa suoraan ympäristöhankkeisiin

Rahasto sijoittaa varansa yhtiöihin tai rahastoihin, jotka edistävät ympäristön kestävää käyttöä. Rahaston sijoitukset voidaan jakaa karkeasti neljään eri omaisuusluokkaan:

  • pääomasijoitukset eli suorat sijoitukset yrityksiin tai hankkeisiin,
  • suorat sijoitukset listattuihin osakkeisiin,
  • sijoitukset osakerahastoihin,
  • korkopohjaiset sijoitukset.

Tavoitteena on, että rahaston varoista tullaan sijoittamaan noin neljännes hankkeisiin tai projekteihin, joissa on selkeä ympäristön hyvinvointia edistävä teema, esimerkiksi tuulivoimalapuiston rakentaminen. Rahaston suorien osakesijoitusten valinnassa otetaan huomioon, että yrityksen liikevaihdosta osan on tultava ympäristöä suosivasta liiketoiminnasta. Yrityksille on asetettu myös muita ympäristökriteereitä.

Rahastoa voi ostaa ainoastaan sijoitusneuvonnan yhteydessä. Ole yhteydessä omaan POP Pankkiisi.

POP Ympäristö

  • Morningstar:
  • Arvo pvä:
  • Arvo: 0,00 €
1 pvä
0,00 %
1 kk
0,00 %
3 kk
0,00 %
12 kk
0,00 %
3 v
0,00 %

POP rahasto-osuuksien merkitseminen

Merkitse POP rahasto-osuuksia verkkopankin Sijoitukset -osiossa. Valitse haluamasi rahasto ja täytä huolellisesti pyydetyt tiedot. Varmistathan, että veloitustiliksi on valittu se käyttötili, jolta haluat, että merkintä tehdään. Vahvista lopuksi tapahtuma POP Avaimella tai omilla pankkitunnuksillasi.

Dokumentit

Osuussarjan nimi
POP Ympäristö erikoisijoitusrahasto
Rahastotyyppi
Teemarahasto
Perustettu
1.6.2020
Salkunhoitaja
Anders Pelli
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Osuuslajit
Kasvuosuudet
Minimimerkintä
100 euroa
Hallinnointipalkkio p.a.
2,00 %*
Merkintäpalkkio
1,00 %
Lunastuspalkkio
alle 2-v. 3,00 % / 2-3-v. 2,00 % / yli 4.v. 1,00 %

*Sijoituskohteina olevilta rahastoilta peritään säilytysyhteisön palkkio voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

POP Ympäristö on Säästöpankki Ympäristö –erikoissijoitusrahaston kasvuosuussarja. Rahastoa hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy.

Hinnasto
Rahastoesite
Rahastosäästämisen esite 
Toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet ja toimeksiantojen käsittely
Puolivuotiskatsaus 2019
Puolivuotiskatsaus 2018
Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2018

POP Rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen historiallinen kurssikehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo voi nousta tai laskea. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Reaaliomaisuusrahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Aiempi tuottokehitys ei ole tae tulevasta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä