Hoppa till innehåll

POP Nordic

POP Nordic är en aktiefond som investerar i de nordiska länderna.

POP Nordic placerar medlen i huvudsak på aktiemarknaden i Norden och Baltikum. Högst en fjärdedel av fondens värde kan även placeras på de övriga aktiemarknaderna inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och högst en femtedel av fondens värde på aktiemarknaden i Ryssland. Fondens placeringar görs i huvudsak med hjälp av direkta aktieplaceringar. I placeringsverksamheten kan fonden utnyttja derivatinstrument för främja en effektiv portföljförvaltning.

Fondens jämförelseindex är VINX Benchmark Cap EUR (NI)Net Return-indexet, som beskriver utvecklingen av NASDAQ OMX Nordics och Oslobörsens mest sålda och de största nordiska bolagens aktiekurser. Fonden eftersträvar en bättre avkastning än jämförelseindexet på lång sikt. Portföljförvaltaren kan avvika från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå. Eftersom målen för placeringsverksamheten ska uppnås genom aktiv kapitalförvaltning kan fondens placeringar i olika branscher och fördelningen av placeringarna på olika länder avvika betydligt från jämförelseindexet. Avkastningen på fondens placeringar, såsom utdelning, återplaceras.

Rekommendation: den här fonden passar inte nödvändigtvis placerare som ämnar inlösa sin andel av fonden inom 7 år.

POP Nordic är en i placeringsfondslagen deýnLerad matarfond (senare fonden). Minst 85 % av matarfondens medel är fortlöpande placerade i placeringsfonden Sparbanken Östersjön.

POP Nordic

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 3,35 €
1 dag
+0,60 %
1 mån
+0,60 %
3 mån
+8,42 %
12 mån
+16,17 %
3 år
-7,75 %

Teckna POP Fondandelar

Teckna POP Fondandelar i avsnittet Placering. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som begärs. Du säkerställer väl att det konto du valt som debiteringskonto är det daglig konto som du vill använda för teckningen. Bekräfta slutligen händelsen med POP Nyckel eller dina bankkoder.

Fondens namn
Placeringsfonden POP Nordic
Fondtyp
Blandfonder
Grundad
09/2006, Finland
Fondförvaltare
Olli Tuuri / Sp-Fondbolag Ab
Sp-Fondbolag Ab
VINX Benchmark Net Index EUR
Andelsslag
Tillväxtandelar
Minimiteckning
20 euro eller 20 euro/mån
Förvaltningsprovision p.a.
1,80 %*
Teckningsprovision
1,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

*Av de placeringsfonder som fonden placerar i debiteras förvarsinstitutets provision enligt gällande tariff  

Faktablad

Stadgar

Meddelande om distansförsäljning

Allmännä villkor för fondsparavtal

POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt