Hoppa till innehåll

POP Småföretag A

POP Småföretag-placeringsfond är en aktiefond som i huvudsak placerar medlen i finländska små och medelstora bolag enligt marknadsvärdet. Fondens placeringar görs i huvudsak genom direkta aktieplaceringar. 

Högst fyrtiofem (45) procent av fondens värde kan även placeras i aktier i små och medelstora bolag enligt marknadsvärdet på övriga aktiemarknader i Europa. I placeringsverksamheten kan fonden använda derivatinstrument för att hedga placeringarna mot marknadsfluktuationer, ersätta direkta placeringar och främja en effektiv portföljförvaltning. 

Fondens jämförelseindex är Carnegie Small Cap, som beskriver den genomsnittliga utvecklingen av finländska små och medelstora företags aktiekurser inklusive utdelning (s.k. avkastningsindex). Portföljförvaltaren kan avvika från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå. 

Eftersom målen för placeringsverksamheten ska uppnås genom aktiv kapitalförvaltning kan fondens placeringar i olika branscher och placeringarnas landsfördelning avvika betydligt från jämförelseindexet. Avkastningen på fondens placeringar, såsom utdelning, återplaceras. 

Rekommendation: Den här fonden passar kanske inte placerare som tänker avstå från sina andelar i fonden inom 7 år. 

POP Småföretag A

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 90,66 €
1 dag
-1,06 %
1 mån
+2,55 %
3 mån
+1,17 %
12 mån
-2,37 %
3 år
-21,72 %

Teckna POP Fondandelar

Teckna POP Fondandelar i avsnittet Placering. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som begärs. Du säkerställer väl att det konto du valt som debiteringskonto är det daglig konto som du vill använda för teckningen. Bekräfta slutligen händelsen med POP Nyckel eller dina bankkoder.

Fondens namn
POP Kortränta B
Fondtyp
Aktiefond
Grundad
28.1.2019
Fondförvaltare
Olli Tuuri
Jämförelseindex
Carnegie Small CSX Return Finland
Andelsslag
Avkastningsandel
Minimiteckning
50 euro eller 50 euro/månad
Förvaltningsprovision p.a.
1,95 %*
Teckningsprovision
1,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

* Förvaringssamfundet tar ut en avgift enligt den gällande prislistan av de fonder som utgör placeringsobjekt 

POP Småföretag är en andelsserie i Sparbanken Småföretag-placeringsfond. 

 
POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt

Ett eget hem är ett eget hem!

Hos oss får du en bostadslåneoffert utan dröjsmål och en personlig bankrådgivare. På POP Banken fokuserar vi på det väsentliga: god personlig bankservice.