Hyppää sisältöön

POP Pienyhtiöt A

POP Pienyhtiöt on Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahaston osuussarja. Sijoitusrahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa suomalaisiin markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurien yhtiöiden osakkeisiin.

Enintään neljäkymmentäviisi (45) prosenttia rahaston arvosta voidaan sijoittaa myös muille Euroopan osakemarkkinoille markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurien yhtiöiden osakkeisiin. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston vertailuindeksi on Carnegie Small Cap -indeksi, joka kuvaa suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten osakekurssien keskimääräistä kehitystä sisältäen osingot (nk. tuottoindeksi). Salkunhoitaja voi poiketa vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin, minkä vuoksi rahaston sijoitukset eri toimialoille ja sijoitusten maajakautuma voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksin jakaumasta. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot, sijoitetaan uudelleen.

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 7 vuoden kuluessa.

POP Pienyhtiöt A

  • Morningstar:
  • Arvo päivä:
  • Arvo: 96,88 €
1 päivä
+0,26 %
1 kk
-0,42 %
3 kk
+5,24 %
12 kk
+6,97 %
3 v
-21,87 %

POP rahasto-osuuksien merkitseminen

Merkitse POP rahasto-osuuksia verkkopankin Sijoitukset -osiossa. Valitse haluamasi rahasto ja täytä huolellisesti pyydetyt tiedot. Varmistathan, että veloitustiliksi on valittu se käyttötili, jolta haluat, että merkintä tehdään. Vahvista lopuksi tapahtuma POP Avaimella tai omilla pankkitunnuksillasi.

Dokumentit

Osuussarjan nimi
POP Pienyhtiöt A
Rahastotyyppi
Osakerahasto
Perustettu
28.1.2019
Salkunhoitaja
Olli Tuuri
Vertailuindeksi
Carnegie Small CSX Return Finland
Osuuslajit
Tuotto-osuudet
Minimimerkintä
50 euroa tai 50 euroa/kk
Hallinnointipalkkio p.a.
1,95 %*
Merkintäpalkkio
1,00 %
Lunastuspalkkio
1,00 %

*Sijoituskohteina olevilta rahastoilta peritään säilytysyhteisön palkkio voimassa olevan hinnaston mukaisesti 

POP Pienyhtiöt on Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahaston osuussarja.

 

Hinnasto
Rahastoesite
Rahastosäästämisen esite 
Toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet ja toimeksiantojen käsittely
Toimeksiannon kulut
Puolivuosikatsaus 2023
Vuosikertomus 2022
Vuosikertomus 2021
Vuosikertomus 2020
Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2018
Vuosikertomus 2017

POP Rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen historiallinen kurssikehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo voi nousta tai laskea. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Reaaliomaisuusrahastoja hallinnoi UB Rahastoyhtiö Oy. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Aiempi tuottokehitys ei ole tae tulevasta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä