Hoppa till innehåll

POP Stabil

Sparbanken Ränta Plus –placeringsfond är en blandfond som placerar medlen beroende på marknadsläget i huvudsak på ränteoch aktiemarknaderna i Finland och Europa.

I ett neutralt läge placeras av fondens medel 35 % på penningmarknaden, 50 % på obligationsmarknaden, 10 % på aktiemarknaden i Finland och 5 % på aktiemarknaden i Europa. Högst 30 % kan placeras i aktier och aktiebaserade värdepapper. Fondens placeringar görs i huvudsak med hjälp av direkta aktie- och ränteplaceringar. I placeringsverksamheten kan fonden utnyttja derivatinstrument för främja en effektiv portföljförvaltning. Derivat utnyttjas oftast för hantering av aktie- och ränterisken. Fondens jämförelseindex är det vägda medeltalet av följande index: OMX Helsinki Cap GI 10 % + Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR 50 % + J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 3 Month + MSCI Daily Net TR Europe Euro 5 %.

Fonden eftersträvar en bättre avkastning än jämförelseindexet på lång sikt. Portföljförvaltaren kan avvika från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå. Eftersom målen för placeringsverksamheten ska uppnås genom aktiv kapitalförvaltning kan fondens placeringar i olika branscher samt fördelningen av placeringarna på olika länder och placeringarnas duration avvika betydligt från jämförelseindexet. Avkastningen på fondens placeringar, såsom utdelning och räntor, återplaceras.

Rekommendation: den här fonden passar inte nödvändigtvis placerare som ämnar inlösa sin andel av fonden inom 2 år.

POP Stabil

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 1,68 €
1 dag
+0,12 %
1 mån
+1,21 %
3 mån
+1,45 %
12 mån
+5,93 %
3 år
-3,78 %

Teckna POP Fondandelar

Teckna POP Fondandelar i avsnittet Placering. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som begärs. Du säkerställer väl att det konto du valt som debiteringskonto är det daglig konto som du vill använda för teckningen. Bekräfta slutligen händelsen med POP Nyckel eller dina bankkoder.

Fondens namn
Placeringsfonden POP Stabil
Fondtyp
Blandfonden
Grundad
10/2005, Finland
Fondförvaltare
Olli Tuuri och Mikko-Pekka Rautiainen / Sp-Fonbolag Ab
Jämförelseindex
35% JPM Cash EU 3 Month TR EUR, 10% NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR, 50% BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR, 5% MSCI Europe PR EUR
Andelsslag
Tillväxtandelar
Minimiteckning
20 euro eller 20 euro/mån
Förvaltningsprovision p.a.
1,00 %*
Teckningsprovision
0,50 %
Inlösenprovision
0,50 %

*Av de placeringsfonder som fonden placerar i debiteras förvarsinstitutets provision enligt gällande tariff 

Faktablad
Stadgar
Meddelande om distansförsäljning
Allmännä villkor för fondsparavtal

POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt