Hoppa till innehåll

POP Tillväxtmarknader B

POP Tillväxtmarknader-specialplaceringsfond placerar sina medel via övriga fonder på aktiemarknader i en tidig utvecklingsfas, som till exempel Latinamerika, Fjärran Östern, Östeuropa och Afrika.

POP Tillväxtmarknader-specialplaceringsfond placerar sina medel med undantag av kontanter i placeringsfonden American Century Emerging Markets Equity (målfonden). Målfonden eftersträvar en bättre avkastning än jämförelseindexet på lång sikt. Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets Net TR–indexet, som i flera än 20 länder följer över 800 aktiers prisutveckling och utdelningsavkastning (s.k. avkastningsindex). Målfondens portföljförvaltare kan avvika betydligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

POP Tillväxtmarknader B

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 84,08 €
1 dag
-0,15 %
1 mån
+7,45 %
3 mån
+8,37 %
12 mån
+17,19 %
3 år
-12,50 %

Teckna POP Fondandelar

Teckna POP Fondandelar i avsnittet Placering. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som begärs. Du säkerställer väl att det konto du valt som debiteringskonto är det daglig konto som du vill använda för teckningen. Bekräfta slutligen händelsen med POP Nyckel eller dina bankkoder.

Fondens namn
POP Tillväxtmarknader B
Fondtyp
Aktiefond
Grundad
28.1.2019
Fondförvältare
Lassi Kallio
Jämförelseindex
MSCI EM GR
Andelsslag
Tillväxtandel
Minimiteckning
50 euro eller 50 euro/månad
Förvaltningsprovision p.a.
1,00 %*
Teckningsprovision
1,00 %
Inlösenprovision
1,00 %

*Av de placeringsfonder som fonden placerar i debiteras förvarsinstitutets provision enligt gällande tariff

POP Tillväxtmarknader B är fondandelsserie i specialplaceringsfonden Sparbanken Tillväxtmarknader.

 
POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt

Ett eget hem är ett eget hem!

Hos oss får du en bostadslåneoffert utan dröjsmål och en personlig bankrådgivare. På POP Banken fokuserar vi på det väsentliga: god personlig bankservice.