Hoppa till innehåll

POP Tillväxtmarknader Ränta B

Specialplaceringsfonden POP Tillväxtmarknader Ränta placerar sina tillgångar globalt på räntemarknader i tillväxtländer via andra fonder. 

POP Tillväxtmarknader Ränta är en specialplaceringsfond, eftersom den enligt sina stadgar kan placera alla sina tillgångar endast i andelar i en placeringsfond eller ett fondföretag. Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond placerar sina tillgångar med undantag för kontanter i placeringsfonden Barings Emerging Markets Local Debt (mottagarfond). 

Mottagarfonden strävar efter avkastning på lång sikt genom att placera tillgångar i ränteprodukter som emitterats av stater, offentliga samfund och företag i tillväxtländer och som noteras i olika valutor. Mottagarfonden kan använda derivat för att både effektivisera och hedga portföljförvaltningen. 

Fondens jämförelseindex är JPM GBI-EM Global Diversified (EUR Hedged), som på ett heltäckande sätt återspeglar ränteprodukter som emitterats av stater, offentliga samfund och företag i tillväxtländer och som noteras i lokala valutor. Mottagarfondens portföljförvaltare kan avsevärt avvika från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå. Fondens placeringsintäkter, såsom realiserade vinster, återinvesteras. 

Rekommendation: Den här fonden passar kanske inte placerare som tänker avstå från sina andelar i fonden inom 4 år.

POP Tillväxtmarknader Ränta B

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 38,47 €
1 dag
-0,18 %
1 mån
+0,67 %
3 mån
+1,73 %
12 mån
+4,94 %
3 år
-7,43 %

Teckna POP Fondandelar 

Teckna POP Fondandelar i avsnittet Placering. Välj önskad fond och fyll noggrant i de uppgifter som begärs. Du säkerställer väl att det konto du valt som debiteringskonto är det daglig konto som du vill använda för teckningen. Bekräfta slutligen händelsen med POP Nyckel eller dina bankkoder. 

Dokument

Fondens namn
POP Tillväxtmarknader Ränta B
Fondtyp
Räntefond
Grundad
28.1.2019
Fondförvaltare
Lassi Kallio
Jämförelseindex
JPM GBI-EM Global Diversified (EUR Hedged)
Andelsslag
Tillväxtandel
Minimiteckning
50 euro eller 50 euro/månad
Förvaltningsprovision p.a.
1,00 %*
Teckningsprovision
1,00 %
Inlösenprovision
0,50 %

* Förvaringssamfundet tar ut en avgift enligt den gällande prislistan av de fonder som utgör placeringsobjekt  

POP Tillväxtmarknader Ränta B är fondandelsserie i specialplaceringsfonden Sparbanken Tillväxtmarknaden Ränta. 

 
POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt

Ett eget hem är ett eget hem!

Hos oss får du en bostadslåneoffert utan dröjsmål och en personlig bankrådgivare. På POP Banken fokuserar vi på det väsentliga: god personlig bankservice.