Hyppää sisältöön

POP Pankki -ryhmän taloudelliset tiedot

Sivulle on koottu POP Pankki -ryhmän taloudelliset avainluvut vuosilta 2021-2023. Katso tarkemmat tiedot POP Pankki -ryhmän taloudellisista raporteista.

Keskeiset tuloslaskelman erät
(1 000 euroa)
1.1.–31.12.2023* 1.1.–31.12.2022* 1.1.–31.12.2021
Korkokate  178 108 94 175 78 338
Palkkiotuotot ja -kulut netto 44 016 42 098 36 326
Vakuutuskate 0 0 13 192
Sijoitusten nettotuotot -2 355 -602 10 028
Henkilöstökulut -49 204 -43 571 -50 655
Liiketoiminnan kulut -63 703 -58 303 -55 464
Rahoitusvarojen arvonalentumiset -1 7271 -7 738 -10 390
Tulos ennen veroja 89 326 26 155 44 670
       
Keskeiset tase-erät
(1 000 euroa)
31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021
Luottokanta 4 562 254 4 448 480 4 243 829
Talletuskanta 4 321 028 4 331 041 4 222 364
Vakuutusvelka 0 48 241 52 692
Oma pääoma 688 106 566 675 552 809
Taseen loppusumma 6 074 569 5 774 192 5 357 697
       
Tunnusluvut 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021
Kulu–tuotto-suhde 52,9 % 76,1 % 68,8 %
Kokonaispääoman tuotto, ROA % 1,2 % 0,4 % 0,7 %
Oman pääoman tuotto, ROE %

11,4 % 

3,7 % 

6,9 % 

Omavaraisuusaste, % 11,3 % 9,8 % 10,3 %
Ydinvakavaraisuussuhde, (CET 1) %

20,3 % 

19,4 % 

19,2 % 

Vakavaraisuussuhde, (TC) %

20,3 % 

19,4 % 

19,2 %