Hyppää sisältöön

POP Pankki -ryhmän taloudelliset tiedot

Sivulle on koottu POP Pankki -ryhmän taloudelliset avainluvut vuosilta 2019-2021. Katso tarkemmat tiedot POP Pankki -ryhmän taloudellisista raporteista.

Keskeiset tuloslaskelman erät
(1 000 euroa)
1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019 
Korkokate  78 338 74 099 69 318
Palkkiotuotot ja -kulut netto 36 326 31 049 30 013
Vakuutuskate 13 192 11 611 10 913
Sijoitusten nettotuotot 10 028 1 298 15 588
Henkilöstökulut -50 655 −43 531 -42 843
Liiketoiminnan kulut -55 464 −50 738 -47 927
Rahoitusvarojen arvonalentumiset -10 390 −7 468 -6 528
Tulos ennen veroja 44 670 13 393 26 150
 
Keskeiset tase-erät
(1 000 euroa)
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Luottokanta 4 243 829 3 868 147 3 635 488
Talletuskanta 4 222 364 4 086 045 3 746 305
Vakuutusvelka 52 692 43 915 38 606
Oma pääoma 552 809 518 114 508 435
Taseen loppusumma 5 357 697 5 099 270 4 535 557
 
Tunnusluvut 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Kulu–tuotto-suhde 68,8 % 83,6 % 75,1 %
Kokonaispääoman tuotto, ROA % 0,7 % 0,2 % 0,5 %
Oman pääoman tuotto, ROE % 6,9 % 2,2 % 4,3 %
Omavaraisuusaste, % 10,3 % 10,2 % 11,2 %
Ydinvakavaraisuussuhde, (CET 1) % 19,2 % 19,9 % 19,8 %
Vakavaraisuussuhde, (TC) % 19,2 % 19,9 % 19,9 %