Hyppää sisältöön
Häiriö rahastojen näkymisessä POP Mobiilissa

POP Pankki -ryhmän taloudelliset tiedot

Sivulle on koottu POP Pankki -ryhmän taloudelliset avainluvut vuosilta 2020-2022. Katso tarkemmat tiedot POP Pankki -ryhmän taloudellisista raporteista.

Keskeiset tuloslaskelman erät
(1 000 euroa)
1.1.–31.12.2022 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020 
Korkokate  94 175 78 338 74 099
Palkkiotuotot ja -kulut netto 41 617 36 326 31 049
Vakuutuskate 12 675 13 192 11 611
Sijoitusten nettotuotot -2 460 10 028 1 298
Henkilöstökulut -51 178 -50 655 −43 531
Liiketoiminnan kulut -59 997 -55 464 −50 738
Rahoitusvarojen arvonalentumiset -7 716 -10 390 −7 468
Tulos ennen veroja 26 408 44 670 13 393
 
Keskeiset tase-erät
(1 000 euroa)
31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
Luottokanta 4 448 480 4 243 829 3 868 147
Talletuskanta 4 325 946 4 222 364 4 086 045
Vakuutusvelka 57 011 52 692 43 915
Oma pääoma 560 617 552 809 518 114
Taseen loppusumma 5 777 207 5 357 697 5 099 270
 
Tunnusluvut 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
Kulu–tuotto-suhde 77,7 % 68,8 % 83,6 %
Kokonaispääoman tuotto, ROA % 0,4 % 0,7 % 0,2 %
Oman pääoman tuotto, ROE % 3,8 % 6,9 % 2,2 %
Omavaraisuusaste, % 9,7 % 10,3 % 10,2 %
Ydinvakavaraisuussuhde, (CET 1) % 19,4 % 19,2 % 19,9 %
Vakavaraisuussuhde, (TC) % 19,4 % 19,2 % 19,9 %