Hyppää sisältöön
Uusia pankkitietojen kalastelusivuja ja -viestejä on havaittu

POP Pankki -ryhmän taloudelliset tiedot

Sivulle on koottu POP Pankki -ryhmän taloudelliset avainluvut vuosilta 2018-2020. Katso tarkemmat tiedot POP Pankki -ryhmän taloudellisista raporteista.

Keskeiset tuloslaskelman erät
(1 000 euroa)
1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019  1.1.–31.12.2018 
Korkokate  74 099 69 318 65 391
Palkkiotuotot ja -kulut netto 31 049 30 013 29 790
Vakuutuskate 11 611 10 913 10 433
Sijoitusten nettotuotot 1 298 15 588 1 111
Henkilöstökulut −43 531 -42 843 -41 769
Liiketoiminnan kulut −50 738 -47 927 -48 257
Rahoitusvarojen arvonalentumiset −7 468 -6 528 -3 195
Tulos ennen veroja 13 393 26 150 11 569
 
Keskeiset tase-erät
(1 000 euroa)
31.12.2020 31.12.2019  31.12.2018
Luottokanta 3 868 147 3 635 488 3 473 310
Talletuskanta 4 086 045 3 746 305 3 666 543
Vakuutusvelka 43 915 38 606 32 488
Oma pääoma 518 114 508 435 483 788
Taseen loppusumma 5 099 270 4 535 557 4 409 518
 
Tunnusluvut 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018
Kulu–tuotto-suhde 83,2 % 75,1 % 86,8 %
Kokonaispääoman tuotto, ROA % 0,2 % 0,5 % 0,2 %
Oman pääoman tuotto, ROE % 2,2 % 4,3 % 1,8 %
Omavaraisuusaste, % 10,2 % 11,2 % 11,0 %
Ydinvakavaraisuussuhde, (CET 1) % 19,9 % 19,8 % 20,5 %
Vakavaraisuussuhde, (TC) % 19,9 % 19,9 % 20,8 %