Takaisin rahastolistaukseen

POP Korkosalkku A

Rahasto-osuuden arvo ja arvon kehitys %

Rahasto
Morningstar
Arvo pvä
Arvo
1 pvä
1 kk
12 kk
3 v
POP Korkosalkku A
25.01.2021
1.295
0,08
0,62
2,64
2,71

1 vko  |  1 kk  |  3 kk  |  6 kk  |  1 vuosi  |  3 vuotta  |  5 vuotta
Aikajakso:
Alkamispäivä:
Päättymispäivä:


Vertailuindeksi:
Liukuva ka:
Tyyppi:

_description_FI0008812292_

POP Korkosalkku A

POP Korkosalkku on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa korkomarkkinoille, pääsääntöisesti Rahastoyhtiön sekä toisten kotimaisten ja ulkomaisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Aloita säästäminen

Rahaston varoista voidaan sijoitusrahastodirektiivistä poiketen sijoittaa enemmän kuin 20 % yhden ja saman sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Rahasto voi myös sijoittaa varojaan rahamarkkinavälineisiin, arvopapereihin ja johdannaisinstrumentteihin sekä tehdä lainaus- ja takaisinostosopimuksia.  

Neutraalipainot ovat: rahamarkkina 10 %, valtionlainat 40 %, korkeamman luottoluokituksen Investment Grade -yrityslainat 30 %,  alemman luottoluokituksen High Yield -yritylaina 10% sekä  kehittyvien markkinoiden korkoinstrumentit 10%.  Rahastoa suositellaan keskipitkän ajan sijoitukseksi. 

 

Rahaston nimi Erikoissijoitusrahasto POP Korkosalkku
Rahastotyyppi Rahasto-osuusrahasto, joka sijoittaa varansa korkomarkkinoille, pääsääntöisesti sijoitusrahastojen osuuksiin.
Perustettu 09/2007, Suomi
Salkunhoitaja Lassi Kallio/ Sp-Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi

Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR

Osuuslajit Tuotto-osuudet ja kasvuosuudet
Minimimerkintä 20 euroa tai 20 euroa/kk
Hallinnointipalkkio p.a. 1,00 %* 
Merkintäpalkkio 0,5 %
Lunastuspalkkio 0,5 %

*Sijoituskohteina olevilta rahastoilta peritään säilytysyhteisön palkkio voimassa olevan hinnaston mukaisesti