Hyppää sisältöön

POP Osuusannin ehdot

POP Pankki Järvi-Suomen POP Osuusanti 2023

Järvi-Suomen Osuuspankissa järjestetään suunnattu POP Osuusanti, jossa Osuuspankin jäsenten merkittäväksi tarjotaan osuuspankin sääntöjen 8 § mukaisia POP Osuuksia. Osuuspankin hallituksen vahvistamat POP Osuusannin ehdot ovat seuraavat:

Järvi-Suomen Osuuspankin hallitus on päättänyt tarjota jäsenten merkittäväksi yhteensä enintään satatuhatta (100.000) kappaletta uusia POP Osuuksia.

POP Osuuksien merkintäaika on 1.6.2023 – 31.12.2024. Osuuspankin hallituksella on oikeus milloin tahansa merkintäajan kuluessa keskeyttää anti. Osuuspankin hallituksella on myös oikeus pidentää merkintäaikaa.

POP Osuuksia voivat merkitä Järvi-Suomen Osuuspankin jäsenet.

Hallitus valtuuttaa Osuuspankin palveluksessa kulloinkin olevat toimihenkilöt hyväksymään merkinnät. Merkintöjen hyväksymisestä päätetään Järvi-Suomen Osuuspankin konttoreissa hakemusten käsittelyn mukaisessa järjestyksessä osuusannin kokonaismäärän ja merkintäajan puitteissa.

Yhden POP Osuuden nimellisarvo ja siitä merkintähintana maksettava määrä on sata (100) euroa. Merkintähinta on suoritettava rahana merkinnän tekemisen yhteydessä hallituksen osoittamalle pankkitilille. Osuuksiin liittyvät oikeudet syntyvät maksun suorittamisella. POP Osuuksien vähimmäismerkintä on viisi osuutta eli 500 euroa. 

Kullakin Järvi-Suomen Osuuspankin jäsenellä on oikeus merkitä enintään tuhat (1.000) kappaletta (yhteensä 100 000 euroa) POP Osuuksia, jota määrää ei voi ylittää merkinnällä. Jäsenkohtaista enimmäiskappalemäärää määriteltäessä huomioidaan jäsenen aikaisemmassa POP Osuusannissa merkitsemien POP Osuuksien määrä vähentävänä tekijänä. 

Merkintähakemukset on tehtävä kirjallisesti käyttäen niitä varten tarkoitettuja merkintälomakkeita. Viimeistään merkintähakemuksen jättämisen yhteydessä jäsenen on vastaanotettava POP Osuuteen liittyvä merkintäesite, osuusantipäätöksen sisältö sekä Järvi-Suomen Osuuspankkia koskevat taloudelliset ja hallinnolliset tiedot, jotka ovat jäsenten nähtävillä myös Osuuspankin Internet-sivuilla osoitteessa www.poppankki.fi/jarvi-suomi.

Lisätietoja POP Osuuksista antavat Järvi-Suomen Osuuspankin konttorit, puhelimitse numerossa 010 3381 800 sekä Osuuspankin Internet-sivut osoitteessa www.poppankki.fi/jarvi-suomi.  Osuuskuntalain 9 luvun 9 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat merkintäaikana jäsenten nähtävillä ja saatavilla Järvi-Suomen Osuuspankin konttoreissa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.poppankki.fi/jarvi-suomi

Siilinjärvellä 12.4.2023
JÄRVI-SUOMEN OSUUSPANKKI
Hallitus

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä