Hyppää sisältöön

POP Osuusannin ehdot

POP Osuusanti 2019–2023

Konneveden Osuuspankissa järjestetään suunnattu POP Osuusanti, jossa osuuspankin jäsenten merkittäväksi tarjotaan osuuspankin sääntöjen 8 § mukaisia POP Osuuksia. Osuuspankin hallituksen vahvistamat POP Osuusannin ehdot ovat seuraavat: 

Konneveden Osuuspankin hallitus on päättänyt tarjota jäsenten merkittäväksi yhteensä enintään 20 000 kappaletta uusia POP Osuuksia.

POP Osuuksien merkintäaika on 1.10.2019 – 31.12.2023. Osuuspankin hallituksella on oikeus milloin tahansa merkintäajan kuluessa keskeyttää anti. Osuuspankin hallituksella on myös oikeus pidentää merkintäaikaa.

POP Osuuksia voivat merkitä Konneveden Osuuspankin jäsenet.

Hallitus valtuuttaa Osuuspankin palveluksessa kulloinkin olevat relevantit toimihenkilöt hyväksymään merkinnät. Merkintöjen hyväksymisestä päätetään Konneveden Osuuspankin konttoreissa hakemusten käsittelyn mukaisessa järjestyksessä osuusannin kokonaismäärän ja merkintäajan puitteissa.

Yhden POP Osuuden nimellisarvo ja siitä merkintähintana maksettava määrä on sata (100,00) euroa. Merkintähinta on suoritettava rahana merkinnän tekemisen yhteydessä hallituksen osoittamalle pankkitilille. Osuuksiin liittyvät oikeudet syntyvät maksun suorittamisella.

Mikäli kevään 2020 Konneveden Osuuspankin osuuskunnan kokous päättää:

Konneveden Osuuspankin sääntöjen 11 § mukaisen lisäosuuden omistava jäsen voi hakea lisäosuuksiensa muuntamista POP Osuuksiksi. Yhtä POP Osuutta kohden on käytettävä nimellisarvoltaan sama määrä lisäosuuksia. Mikäli lisäosuuksien ja POP Osuuksien nimellisarvot eivät lisäosuuksia muunnettaessa mene tasan, palautetaan yli jäävä lisäosuuksien Konneveden Osuuspankin sääntöjen mukaisesti. Muuntohakemusten hyväksymisestä päätetään Konneveden Osuuspankin konttoreissa hakemusten käsittelyn mukaisessa järjestyksessä.

Kullakin Konneveden Osuuspankin jäsenellä on oikeus merkitä vähintään 30 kappaletta ja enintään 500 kappaletta POP Osuuksia. Mikäli asiakkaan pitkään sijoittamat pankin lisäosuudet vaihdetaan tai siirretään POP Osuuksiksi, jäsen voi halutessaan merkitä edellä mainitusta rajasta poiketen, yhtä monta POP Osuutta kuin hänellä on lisäosuutta.

Merkintähakemukset sekä lisäosuuden muuntohakemukset on tehtävä kirjallisesti käyttäen niitä varten tarkoitettuja merkintälomakkeita. Viimeistään merkintä- tai muuntohakemuksen jättämisen yhteydessä jäsenen on vastaanotettava POP Osuuteen liittyvä merkintäesite, osuusantipäätöksen sisältö sekä Konneveden Osuuspankkia koskevat taloudelliset ja hallinnolliset tiedot, jotka ovat jäsenten nähtävillä myös Osuuspankin Internet-sivuilla osoitteessa www.poppankki.fi/konnevesi.

Lisätietoja POP Osuuksista antavat Konneveden Osuuspankin konttorit, puhelimitse numerossa 014 5181 230 sekä Osuuspankin Internet-sivut osoitteessa www.poppankki.fi/konnevesi. Osuuskuntalain 9 luvun 9 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat merkintäaikana jäsenten nähtävillä ja saatavilla Konneveden Osuuspankin konttoreissa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.poppankki.fi/konnevesi.

Konnevesi, 29.8.2019
KONNEVEDEN OSUUSPANKKI
Hallitus

Päätös POP Osuuksien merkintäajan pidentämisestä.
Konnevesi, 15.12.2020
KONNEVEDEN OSUUSPANKKI
Hallitus

Päätös POP Osuuksien merkintäajan pidentämisestä.
Konnevesi, 28.12.2021
KONNEVEDEN OSUUSPANKKI
Hallitus

Päätös POP Osuusksien merkintäajan pidentämisestä.
Konnevesi, 10.1.2023
KONNEVEDEN OSUUSPANKKI
Hallitus

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä