Hyppää sisältöön
Kaksivärinen tausta_2

Kosken Osuuspankin POP Osuusannin ehdot

POP Osuusanti 2016-2025

Kosken Osuuspankissa järjestetään suunnattu POP Osuusanti, jossa osuuspankin jäsenten merkittäväksi tarjotaan osuuspankin sääntöjen 8 § mukaisia POP Osuuksia. Osuuspankin hallituksen vahvistamat POP Osuusannin ehdot ovat seuraavat:

Kosken Osuuspankin hallitus on päättänyt tarjota jäsenten merkittäväksi yhteensä enintään 800.000 kappaletta uusia POP Osuuksia.

POP Osuuksien merkintäaika on 1.2.2016 – 31.12.2025. Osuuspankin hallituksella on oikeus milloin tahansa merkintäajan kuluessa keskeyttää anti. Osuuspankin hallituksella on myös oikeus pidentää merkintäaikaa.

POP Osuuksia voivat merkitä Kosken Osuuspankin jäsenet.

Hallitus valtuuttaa Osuuspankin palveluksessa kulloinkin olevat toimihenkilöt hyväksymään merkinnät. Merkintöjen hyväksymisestä päätetään Kosken Osuuspankin konttoreissa hakemusten käsittelyn mukaisessa järjestyksessä osuusannin kokonaismäärän ja merkintäajan puitteissa.

Yhden POP Osuuden nimellisarvo ja siitä merkintähintana maksettava määrä on kymmenen (10,00) euroa. Merkintähinta on suoritettava rahana merkinnän tekemisen yhteydessä hallituksen osoittamalle pankkitilille. Osuuksiin liittyvät oikeudet syntyvät maksun suorittamisella.

Kosken Osuuspankin sääntöjen 11 § mukaisen lisäosuuden omistava jäsen voi hakea lisäosuuksiensa muuntamista POP Osuuksiksi. Yhtä POP Osuutta kohden on käytettävä nimellisarvoltaan sama määrä lisäosuuksia. Mikäli lisäosuuksien ja POP Osuuksien nimellisarvot eivät lisäosuuksia muunnettaessa mene tasan, palautetaan yli jäävä lisäosuuksien nimellisarvo Kosken Osuuspankin sääntöjen mukaisesti. Muuntohakemusten hyväksymisestä päätetään Kosken Osuuspankin konttoreissa hakemusten käsittelyn mukaisessa järjestyksessä.

Kullakin Kosken Osuuspankin jäsenellä on oikeus merkitä enintään 1000 kappaletta POP Osuuksia, jota määrää ei voi ylittää merkinnällä tai lisäosuuksia muuntamalla.

Merkintähakemukset sekä lisäosuuden muuntohakemukset on tehtävä kirjallisesti käyttäen niitä varten tarkoitettuja merkintälomakkeita. Viimeistään merkintä- tai muuntohakemuksen jättämisen yhteydessä jäsenen on vastaanotettava POP Osuuteen liittyvä merkintäesite, osuusantipäätöksen sisältö sekä Kosken Osuuspankkia koskevat taloudelliset ja hallinnolliset tiedot, jotka ovat jäsenten nähtävillä myös Osuuspankin Internet-sivuilla osoitteessa www.poppankki.fi/koski.

Lisätietoja POP Osuuksista antavat Kosken Osuuspankin konttorit, puhelimitse numerossa Koski 02-484330, Salo 02-7278850 ja Vaskio 02-7278800, sekä Osuuspankin Internet-sivut osoitteessa www.poppankki.fi/koski. Osuuskuntalain 9 luvun 9 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat merkintäaikana jäsenten nähtävillä ja saatavilla Kosken Osuuspankin konttoreissa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.poppankki.fi/koski.

Koski Tl 15.12.2015

KOSKEN OSUUSPANKKI

Hallitus

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä