<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=349170025998669&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hyppää sisältöön

Kurikan Osuuspankki kehittyi suotuisasti korona-pandemiasta huolimatta

Kurikan Osuuspankki pärjäsi vuonna 2020 koronan tuomista yhteiskuntaan vaikuttavista haasteista huolimatta hyvin. Pankki keskittyi toimintasuunnitelmansa mukaisesti kasvattamaan asiakaskuntaansa sekä tuomaan uusia tuotteita ja palveluja, joilla pankki pystyi paremmin vastaamaan kasvaneeseen kysyntään.

Talletukset kasvoivat vuoden aikana 31,3 miljoonaa euroa eli 13,8 prosenttia talletusten määrän ollessa vuoden lopussa 258,4 miljoonaa euroa. Luottokanta kasvoi 21,8 miljoonaa euroa eli 9,3 prosenttia luottokannan ollessa vuoden lopussa 258,2 miljoonaa euroa. Pankin asiakasmäärä oli tilikauden päättyessä noin 14 000. Pankilla on yhteensä kolme konttoria: Kurikassa, Tampereella ja Ideaparkin kauppakeskuksessa Seinäjoella.


Kurikan Osuuspankin liikevoitto hyvällä tasolla

Koronapandemia vaikutti negatiivisesti pankin sijoitustoiminnan tuottoihin. Arvopaperikaupan nettotuotot laskivat 886 tuhatta euroa, ja käypään arvoon käyvän arvon rahastojen kautta kirjattujen rahoitusvarojen nettotuotot laskivat 249 tuhatta euroa.

- Nämä muutokset vaikuttivat kirjanpidollisesti tilinpäätökseemme, vaikka emme sijoituksiamme tappiolla realisoineetkaan. Kurikan Osuuspankin liikevoitto oli 1,090 miljoonaa euroa (1,890 miljoonaa euroa vuonna 2019). Liikevoitto pieneni edellisestä vuodesta 42,3 prosenttia eli noin 800 tuhatta euroa, kertoo toimitusjohtaja Antti Savola.

- Liikevoittoprosentiksi taseen vuosikeskiarvosta muodostui 0,3 prosenttia (0,6 prosenttia vuonna 2019). Huolimatta pandemian vaikutuksista arvopaperikaupan nettotulokseen, pankissa voidaan olla todella tyytyväisiä peruspankkitoiminnan tasoon, jonka ansiosta tulos on vallitsevassa tilanteessa vähintäänkin erinomainen, iloitsee Savola ja kiittelee samalla henkilöstön panosta hyvään tekemiseen.


Vakavarainen pankki

Pankin tase kasvoi vuoden 2020 aikana 11,3 prosenttia ja oli vuoden lopussa 336 518 tuhatta euroa (302 401 tuhatta euroa vuonna 2019). Pankin omat varat tilikauden päättyessä olivat 31,9 miljoonaa euroa. Lisäystä edelliseen tilikauteen oli 1,2 miljoonaa euroa. Vakavaraisuussuhdeluku oli vuoden lopussa 20,17 %, joka aleni hieman vuoden takaisesta, jolloin se oli 20,27 %. Kurikan Osuuspankin vakavaraisuuden kehitykseen vaikuttivat luottojen määrän sekä taseen voimakas kasvaminen. Pankin vakavaraisuuden odotetaan tulevaisuudessakin täyttävän vaaditun 10,5 %:n vähimmäistason, joka koostuu 8 %:n vähimmäistasosta ja 2,5 %:n kiinteästä lisäpääomavaatimuksesta.


Kurikan Osuuspankin vuoden 2021 näkymät

- Vuonna 2021 kehitys jatkunee pankin lainojen ja talletusten kasvun osalta suotuisana. Sen sijaan edelleen matala korkotaso ja kireät marginaalit asettavat paineita rahoituskatteen kertymiselle, arvioi toimitusjohtaja Savola.

- Seinäjoen Ideaparkiin kevättalvella 2020 perustetun konttorin alku on ollut lupaava lisäten myös positiivisia odotuksia kuluvalle vuodelle. Niin ikään Tampereen konttorimme yli 20 vuotiset perinteet alkavat kantamaan hedelmää yhä paremmin nimenomaan sen kautta, että meidät on löydetty useiden muiden alan toimijoiden joukosta omien hienojen arvojemme kautta ja tekemällä työtä asiakaslähtöisesti. Aktiviteetin Tampereella toivotaan lisääntyvän myös tytäryhtiömme POP Kotoisa Oy LKV-kiinteistönvälitystoiminnon kautta, sanoo Savola.

- Suurimpina mahdollisuuksina meillä on paikallisen pankin dynaaminen ja nopea päätöksenteko sekä POP Pankin ryhmätason liiketoiminnan kehittyminen. Olemme entistä voimakkaammin läsnä asiakkaiden elämässä joustavamman työkulttuurin luomisella ja pankkipalveluiden tuottamisella myös etätapaamisina verkossa, johon korona-aika on tuonut pysyvyyttä jatkossakin, päättää toimitusjohtaja Antti Savola.

Kurikan Osuuspankin toimintakertomus 2020

POP Pankki -ryhmän tulostiedote 2020

Lisätiedot:

Antti Savola, toimitusjohtaja, Kurikan Osuuspankki, puh. 040 552 5692,  antti.savola@poppankki.fi

POP Pankit ovat asiakkaitaan varten perustettuja osuuskuntamuotoisia pankkeja, joilla tutkimusten mukaan on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat ja paras asiakaspalvelu. POP Pankki -ryhmään kuuluu 22 POP Pankkia, verkossa toimiva vahinkovakuutusyhtiö Suomen Vahinkovakuutus Oy, POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj ja POP Pankkikeskus osk.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä