<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=349170025998669&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hyppää sisältöön
Hedelmäkori, kuvituskuva.

Kuluttajansuojalain mukainen ilmoitusvelvollisuus luottotuotteista Kurikan Osuuspankissa

Luotonantajan tai luotonvälittäjän nimi ja käyntiosoite:

Kurikan Osuuspankki

Keskuspuistikko 7

61300 Kurikka

 

Pankki myöntää kuluttajaluottoja seuraaviin käyttötarkoituksiin

 • Asuntoluotto asuin- ja sijoitustarkoituksiin
 • Vapaa-ajan asunto
 • Opinto
 • Kulutus

Pankki myöntää kaikki luotot euromääräisinä. Luoton vakuudeksi tarvitaan hyväksyttävät vakuudet, joita ovat

 • Asuntovakuudet
 • Vapaa-ajan asunnot
 • Muut kiinteistöt
 • Osakkeet ja talletukset
 • Tietyin edellytyksin henkilötakaus
 • Valtiontakaus ja Vakuutusosakeyhtiö Garantian myöntämä POP Takaus

Ulkomaisia vakuuksia ei pääsääntöisesti hyväksytä.

Laina-aika

Asuntoluoton laina-aika on pääsääntöisesti enintään 25 vuotta. Pidempi laina-aika edellyttää erityisiä perusteluja. Muiden lainojen laina-aika määräytyy luoton määrän ja asiakkaan maksukyvyn perusteella. 

Lainojen korkotyypit

Euribor 12 kk

Euribor lasketaan euroalueella toimivien, parhaiksi luokiteltujen suurten pankkien antamien noteerausten pohjalta ja se noteerataan päivittäin. Luoton korko muodostuu sovitusta euriborkorkojaksosta, johon lisätään sovittu marginaali.

Kiinteä korko

Luoton korko on kiinteä sovitun määräajan. Kiinteä korkojakso voi olla 3 tai 5 vuotta.

Valuuttaluotot

Valuuttaluotolla tarkoitetaan asunto-omaisuuteen liittyvää kuluttajaluottoa, joka myönnetään tai luvataan myöntää.

 • Muun kuin sen EU- tai ETA-valtion valuutassa, jossa kuluttaja asuu.
 • Muussa kuin sen valtion valuutassa, jossa kuluttaja saa tulonsa tai jossa hänellä on varoja, joista luotto on tarkoitus maksaa takaisin.

POP Pankit eivät myönnä ulkomaanvaluutan määräisiä luottoja.

 

Katso tästä esimerkki asuntolainasta

 

Mahdolliset lisäkustannukset ja -palvelut

Luoton ottamiseen voi liittyä koron ja pankin palkkion lisäksi muita kustannuksia, joita ei ole sisällytetty todellisen vuosikoron laskentaan, esimerkiksi

 • Ellei asiakkaalla ole tarvittavia panttikirjoja kiinteistöön, tarvittavista vakuuksista voi aiheutua notariaatti ja viranomaiskuluja.
 • Lainhuuto ja varainsiirtovero
 • Asunto-osakkeen isännöitsijäntodistusmaksu
 • Valtion- ja Garantian takauksesta peritään takausprovisio
 • Luoton vakuudeksi tuleva kiinteä omaisuus on vakuutettava.
 • Mikäli luoton takaisinmaksu turvataan lainavakuutuksella, aiheutuu maksusta erillinen kulu.

Asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus ostaa vakuutukset muulta palveluntarjoajalta.

Luoton takaisinmaksua koskevat vaihtoehdot

Maksutavan ollessa tasalyhennys, lyhennyksen määrä pysyy samana koko laina-ajan, mutta koron määrä muuttuu viitekoron arvon vaihdellessa ja velkapääoman pienentyessä.

Maksutavan ollessa tasaerä, maksuerän määrä pysyy samana, mutta lyhennyksen ja koron suhteelliset osuudet maksuerästä muuttuvat velkapääoman pienentyessä. Myös viitekoron arvon muutokset vaikuttavat koron ja lyhennyksen suhteeseen. Jos korko ylittää sovitun tasaerän määrän, peritään kuitenkin koko korko kyseiseltä korkojaksolta. 

Maksutavan ollessa annuiteetti, maksetaan velkaa takaisin niin, että laina-aika pysyy samana. Viitekoron arvon vaihdellessa maksuerän suuruus vaihtelee. Maksuerän suuruus voi vaihdella myös kuukauden pituuden vuoksi. 

Luoton ennenaikainen takaisinmaksu

Asiakkaalla on mahdollisuus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin joko kokonaan tai osittain. Luotonantajalla on oikeus saada korvaus asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta, jos luottoa on myönnetty yli 20.000 euroa ja luoton korko on kiinteä tai viitekoron määräytymisjakso on vähintään kolme vuotta. Korvauksena luotonantaja saa periä enintään korkotason alenemisesta johtuvan tappion jäljellä olevalta kiinteäkorkoiselta luottojaksolta tai viitekoron määräytymisjaksolta.

Luoton vakuudeksi annettavan omaisuuden arviointi

Vakuuskohteen arvon määrityksen tulee perustua asiakirjoihin ja riittäviin tietoihin, joiden perusteella arvio voidaan tehdä. Tarvittaessa vakuuskohde voidaan tarkastaa myös käymällä paikan päällä. Käyvän arvon määrittelyssä otetaan huomioon kohteen sijainti ja realisointimahdollisuus. Vakuuden arvoa määritettäessä tulee käyttää riittävän varovaista arviota. Mikäli arvon määrityksessä tarvitaan kiinteistövälittäjän arviota, siitä voi aiheutua kustannuksia.

Seuraamukset, joita voi aiheutua mahdollisesta luottosopimuksen laiminlyönnistä

Jos asiakas laiminlyö luottosopimuksen mukaisen maksun suorittamisen osittain tai kokonaan, luotonantajalla on oikeus luoton ehtojen mukaisesti muun muassa periä viivästyskorkoa, eräännyttää luotto heti takaisinmaksettavaksi, ryhtyä perimistoimenpiteisiin ja ilmoittaa luottosopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin. Luoton perinnästä aiheutuu kustannuksia, joista asiakas vastaa. 

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä