<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=349170025998669&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hyppää sisältöön
Kaksivärinen tausta, kuvituskuva.

Tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisu

Jos olet tyytymätön pankin antamaan ratkaisuun, eikä erimielisyytta saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, voit ottaa yhteyttä seuraaviin tahoihin

  • Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa. Se ei kuitenkaan käsittele asioita, jotka koskevat arvopaperiasioita. Kuluttajariitalautakunnalla ei ole yleisneuvontapalvelua. 

    Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn on suositeltavaa olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

    Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot: Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, puhelin 029 566 5200. Lisätietoja osoitteesta: www.kuluttajariita.fi

  • Vakuutus ja rahoitusneuvonta (FINE) neuvoo kuluttajia, pienyrittäjiä ja niihin verrattavia asiakkaita heidän vakuutus-, pankki- ja sijoitustoiminnan ongelmatilanteissa, sekä ratkaisee niihin liittyviä valitusasioita.  Neuvontatoimiston yhteydessä toimivat Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta ja Arvopaperilautakunta, jotka antavat ratkaisusuosituksia. 

    FINE:n yhteystiedot: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh. 09 6850 120.

    Lisätietoja osoitteesta: www.fine.fi

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä