<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=349170025998669&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hyppää sisältöön
Vihreä tausta, kuvituskuva

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle

Kuolintapauksesta kannattaa ilmoittaa vainajan pankille mahdollisimman pian. Pankki merkitsee vainajan pankkitietoihin tiedon kuolemasta. Pankki saa kuolintietoja myös väestörekisterikeskukselta, mutta ne tulevat pankille usein kuitenkin vasta sen jälkeen, kun kuolinpesän hoitoon liittyvät käytännön järjestelyt on jo pitänyt aloittaa.

Kun henkilö kuolee, päättyvät hänen tileihinsä ja muihin pankkipalveluihinsa annetut käyttöoikeudet heti, kun pankki on saanut tiedon tapahtuneesta. Vainajan tilalle tilien ja muiden pankkipalveluiden omistajiksi tulevat kuolinpesän, eli kuolleen henkilön varojen ja velkojen muodostaman taloudellisen kokonaisuuden ja väliaikaisen henkilöyhteenliittymän, osakkaat.

Kuolinpesän osakkaat selvitetään vainajan sukuselvityksellä ja osakkaat luetteloidaan perukirjassa. Perukirja voidaan toimittaa maistraattiin osakasluettelon vahvistamista varten. Jos maistraatti on vahvistanut osakasluettelon, tämä on sellaisenaan ilman erillistä sukuselvitystä riittävä todistus siitä, ketkä ovat kuolinpesän osakkaina oikeutettuja esimerkiksi hoitamaan kuolinpesän pankkiasioita. 

Lesken omissa nimissä oleva omaisuus, muun muassa henkilökohtaiset pankkitilit ja säilytykset, eivät kuulu kuolinpesään, vaikka ne on ilmoitettava perukirjassa. Leski määrää siis edelleen täysin itsenäisesti omasta omaisuudestaan. Jos leskellä sen sijaan on yhteisiä tilejä (ja/tai -tilejä) kuolleen puolison kanssa, kannattaa leskelle avata oma tili ja ohjata hänen tulonsa uudelle tilille, kunnes kuolinpesä on selvitetty ja siihen kuuluvat varat on jaettu tai niiden käytöstä on kuolinpesän osakkaiden kanssa sovittu. 

Ennen kuin vainajan pankkiasioita ryhdytään selvittämään, on pankille esitettävä selvitys kuolinpesän osakkaista sekä mahdollisesta testamentista.

Kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumus tarvitaan, kun

  • nostetaan rahaa vainajan tai lesken ja vainajan yhteiseltä tililtä,
  • tyhjennetään vainajan tallelokero tai
  • halutaan tietoja vainajan elinaikaisista pankkiasioista.

Yksikin kuolinpesän osakas on oikeutettu:

  • saamaan tietoja vainajan pankkiasioista kuolinpäivän ja sen jälkeisestä tilanteesta,
  • jättämään pankille maksettavaksi vainajan tililtä hautajaisiin tai muuten selvästi kuolintapaukseen ja perunkirjoitukseen liittyviä laskuja ja
  • teettämään luettelo pankin tallelokeron sisällöstä.

Lakipalvelujen asiantuntijamme

Klikkaamalla lakipalvelujen asiantuntijan nimeä, pääset tutustumaan häneen paremmin ja varaamaan hänelle tapaamisaikaa!

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä