Hyppää sisältöön
Kaksivärinen tausta_2

Lanneveden Osuuspankin POP Osuusannin ehdot

POP Osuusanti 2019

Lanneveden Osuuspankissa järjestetään suunnattu POP Osuusanti, jossa osuuspankin jäsenten merkittäväksi tarjotaan osuuspankin sääntöjen 8 §:n mukaisia POP Osuuksia. Osuuspankin hallituksen vahvistamat POP Osuuksien ehdot ovat seuraavat:

Lanneveden Osuuspankin hallitus on päättänyt tarjota jäsenten merkittäväksi yhteensä enintään 10.000 kappaletta uusia POP Osuuksia.

POP Osuuksien merkintäaika on 15.4.2019 – 31.12.2024. Osuuspankin hallituksella on oikeus milloin tahansa merkintäajan kuluessa keskeyttää anti. Osuuspankin hallituksella on myös oikeus pidentää merkintäaikaa.

POP Osuuksia voivat merkitä Lanneveden Osuuspankin jäsenet.

Hallitus valtuuttaa Osuuspankin palveluksessa kulloinkin olevat toimihenkilöt hyväksymään merkinnät. Merkintöjen hyväksymisestä päätetään Lanneveden Osuuspankin konttoreissa hakemusten käsittelyn mukaisessa järjestyksessä osuusannin kokonaismäärän ja merkintöjen puitteissa.

Yhden POP Osuuden nimellisarvo ja siitä merkintähintana maksettava määrä on sata / 100,00 euroa. Merkintähinta on suoritettava rahana merkinnän tekemisen yhteydessä hallituksen osoittamalle pankkitilille. Osuuksiin liittyvät oikeudet syntyvät maksun suorittamisella.

Lanneveden Osuuspankin sääntöjen 11 §:n mukaisen lisäosuuden omistava jäsen voi hakea lisäosuuksiensa muuntamista POP Osuuksiksi. Yhtä POP Osuutta kohden on käytettävä nimellisarvoltaan sama määrä lisäosuuksia. Mikäli POP Osuuksien ja lisäosuuksien nimellisarvot eivät lisäosuuksia muunnettaessa mene tasan, palautetaan yli jäävä lisäosuuksien nimellisarvo Lanneveden Osuuspankin sääntöjen mukaisesti. Muuntohakemusten hyväksymisestä päätetään Lanneveden Osuuspankin konttoreissa hakemusten käsittelyn mukaisessa järjestyksessä.

Kullakin Lanneveden Osuuspankin jäsenellä on oikeus merkitä enintään 300 kappaletta POP Osuuksia, jota määrää ei voi ylittää merkinnällä tai lisäosuuksia muuntamalla. Vähimmäismerkintämäärä on 20 kappaletta POP Osuuksia.

Merkintähakemukset sekä lisäosuuksien muuntohakemukset on tehtävä kirjallisesti käyttäen niitä varten tarkoitettuja merkintälomakkeita. Viimeistään merkintä- tai muuntohakemuksen jättämisen yhteydessä jäsenen on vastaanotettava POP Osuuteen liittyvä merkintäesite, osuusantipäätöksen sisältö sekä Lanneveden Osuuspankkia koskevat taloudelliset ja hallinnolliset tiedot, jotka ovat jäsenten nähtävillä myös Osuuspankin Internet-sivuilla osoitteessa www.poppankki.fi/lannevesi.

Lisätietoja POP Osuuksista antavat Lanneveden Osuuspankin konttorit, puhelimitse numerossa 020 7551580 sekä Osuuspankin Internet-sivut osoitteessa www.poppankki.fi/lannevesi. Osuuskuntalain 9 luvun 9 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat merkintäaikana jäsenten nähtävillä ja saatavilla Lanneveden Osuuspankin konttoreissa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.poppankki.fi/lannevesi.

Saarijärvellä 8.2.2019 LANNEVEDEN OSUUSPANKKI, Hallitus

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä