Hyppää sisältöön

Lappajärven Osuuspankin POP Osuusannin ehdot

POP Osuusanti 2015-2022

Lappajärven Osuuspankissa järjestetään suunnattu POP Osuusanti, jossa osuuspankin jäsenten merkittäväksi tarjotaan osuuspankin sääntöjen 7 § mukaisia POP Osuuksia. Osuuspankin hallituksen vahvistamat POP Osuusannin ehdot ovat seuraavat:

Lappajärven Osuuspankin hallitus on päättänyt tarjota jäsenten merkittäväksi yhteensä enintään 30.000 kappaletta (3.000.000,00 euroa) uusia POP Osuuksia.

POP Osuuksien merkintäaika on 1.10.2015 – 31.12.2022. Osuuspankin hallituksella on oikeus milloin tahansa merkintäajan kuluessa keskeyttää anti. Osuuspankin hallituksella on myös oikeus pidentää merkintäaikaa.

POP Osuuksia voivat merkitä Lappajärven Osuuspankin jäsenet.

Hallitus valtuuttaa Osuuspankin palveluksessa kulloinkin olevat toimihenkilöt hyväksymään merkinnät. Merkintöjen hyväksymisestä päätetään Lappajärven Osuuspankin konttoreissa hakemusten käsittelyn mukaisessa järjestyksessä osuusannin kokonaismäärän ja merkintäajan puitteissa.

Yhden POP Osuuden nimellisarvo ja siitä merkintähintana maksettava määrä on 100,00 (sata) euroa. Merkintähinta on suoritettava rahana merkinnän tekemisen yhteydessä hallituksen osoittamalle pankkitilille. Osuuksiin liittyvät oikeudet syntyvät maksun suorittamisella.

Lappajärven Osuuspankin sääntöjen 10 § mukaisen lisäosuuden omistava jäsen voi hakea lisäosuuksiensa muuntamista POP Osuuksiksi. Yhtä POP Osuutta kohden on käytettävä nimellisarvoltaan sama määrä lisäosuuksia. Mikäli lisäosuuksien ja POP Osuuksien nimellisarvot eivät lisäosuuksia muunnettaessa mene tasan, palautetaan yli jäävä lisäosuuksien nimellisarvo Lappajärven Osuuspankin sääntöjen mukaisesti. Muuntohakemusten hyväksymisestä päätetään Lappajärven Osuuspankin konttoreissa hakemusten käsittelyn mukaisessa järjestyksessä.

Kullakin Lappajärven Osuuspankin jäsenellä on oikeus merkitä enintään 500 kappaletta (50.000,00 euroa) POP Osuuksia, jota määrää ei voi ylittää merkinnällä tai lisäosuuksia muuntamalla.

Merkintähakemukset sekä lisäosuuden muuntohakemukset on tehtävä kirjallisesti käyttäen niitä varten tarkoitettuja merkintälomakkeita. Viimeistään merkintä- tai muuntohakemuksen jättämisen yhteydessä jäsenen on vastaanotettava POP Osuuteen liittyvä merkintäesite, osuusantipäätöksen sisältö sekä Lappajärven Osuuspankkia koskevat taloudelliset ja hallinnolliset tiedot, jotka ovat jäsenten nähtävillä myös Osuuspankin Internet-sivuilla osoitteessa www.poppankki.fi/lappajarvi.

Lisätietoja POP Osuuksista antavat Lappajärven Osuuspankin konttorit, puhelimitse numerossa 020 749 5300 sekä Osuuspankin Internet-sivut osoitteessa www.poppankki.fi/lappajarvi. Osuuskuntalain 9 luvun 9 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat merkintäaikana jäsenten nähtävillä ja saatavilla Lappajärven Osuuspankin konttoreissa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.poppankki.fi/lappajarvi


Lappajärvi 19.12.2016

LAPPAJÄRVEN OSUUSPANKKI
Hallitus

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä