Hyppää sisältöön

Viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös

Hallituksen esitys ja osuuskuntakokouksen 28.3.2022 tekemä päätös voitonjakokelpoisten varojen käytöstä vuodelta 2021

Lappajärven Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 7 527 979,64 euroa, josta tilikauden ylijäämä on 691 651,90 euroa.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikauden ylijäämä käytetään seuraavasti:

  • Maksetaan korkoa POP Osuuksille 1,75 % 31.304,00 euroa
  • Yleishyödyllisiin tarkoituksiin jaetaan 5.000,00 euroa
  • Jätetään omaan pääomaan 655.347,90 euroa

Yhteensä 691.651,90 euroa

Pankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä