Hyppää sisältöön

POP Osuusannin ehdot

POP OSUUSANTI 2022

Nivalan Järvikylän Osuuspankissa järjestetään suunnattu POP Osuusanti, jossa osuuspankin jäsenten merkittäväksi tarjotaan osuuspankin sääntöjen 8 § mukaisia POP Osuuksia. Osuuspankin hallituksen vahvistamat POP Osuusannin ehdot ovat seuraavat:

Nivalan Järvikylän Osuuspankin hallitus on päättänyt tarjota jäsenten merkittäväksi yhteensä enintään 10 000 kappaletta uusia POP Osuuksia.

POP Osuuksien merkintäaika on 1.2.2022–31.3.2022. Osuuspankin hallituksella on oikeus milloin tahansa merkintäajan kuluessa keskeyttää anti. Osuuspankin hallituksella on myös oikeus pidentää merkintäaikaa.

POP Osuuksia voivat merkitä Nivalan Järvikylän Osuuspankin jäsenet.

Hallitus valtuuttaa Osuuspankin palveluksessa kulloinkin olevat toimihenkilöt hyväksymään merkinnät. Merkintöjen hyväksymisestä päätetään Nivalan Järvikylän Osuuspankin konttoreissa hakemusten käsittelyn mukaisessa järjestyksessä osuusannin kokonaismäärän ja merkintäajan puitteissa.

Yhden POP Osuuden nimellisarvo ja siitä merkintähintana maksettava määrä on 100,- (sata) euroa. Merkintähinta on suoritettava rahana merkinnän tekemisen yhteydessä hallituksen osoittamalle pankkitilille. Osuuksiin liittyvät oikeudet syntyvät maksun suorittamisella.

Nivalan Järvikylän Osuuspankin sääntöjen 11 § mukaisen lisäosuuden omistava jäsen voi hakea lisäosuuksiensa muuntamista POP Osuuksiksi. Yhtä POP Osuutta kohden on käytettävä nimellisarvoltaan sama määrä lisäosuuksia. Mikäli lisäosuuksien ja POP Osuuksien nimellisarvot eivät lisäosuuksia muunnettaessa mene tasan, palautetaan yli jäävä lisäosuuksien nimellisarvo Nivalan Järvikylän Osuuspankin sääntöjen mukaisesti. Muuntohakemusten hyväksymisestä päätetään Nivalan Järvikylän Osuuspankin konttoreissa hakemusten käsittelyn mukaisessa järjestyksessä.

Kullakin Nivalan Järvikylän Osuuspankin jäsenellä on oikeus merkitä enintään 500 kappaletta POP Osuuksia, jota määrää ei voi ylittää merkinnällä tai lisäosuuksia muuntamalla.

Merkintähakemukset sekä lisäosuuden muuntohakemukset on tehtävä kirjallisesti käyttäen niitä varten tarkoitettuja merkintälomakkeita. Viimeistään merkintä- tai muuntohakemuksen jättämisen yhteydessä jäsenen on vastaanotettava POP Osuuteen liittyvä merkintäesite, osuusantipäätöksen sisältö sekä Nivalan Järvikylän Osuuspankkia koskevat taloudelliset ja hallinnolliset tiedot.

Lisätietoja POP Osuuksista antavat Nivalan Järvikylän Osuuspankin konttorit, puhelimitse numerossa 08-442 261. Osuuskuntalain 9 luvun 9 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat merkintäaikana jäsenten nähtävillä ja saatavilla Nivalan Järvikylän Osuuspankin konttoreissa sekä verkkosivuilla.

Nivala 16.12.2021
NIVALAN JÄRVIKYLÄN OSUUSPANKKI
Hallitus

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä