Tunnistamisperiaatteet

Palvelutarjoaja

Bonum Pankki Oyj (2192977-5), jäljempänä Pankki

Hevosenkenkä 3, 02600 Espoo, puhelin 010 4233 710

Pankin tarkemmat tiedot osoitteessa www.poppankki.fi/bonumpankki.fi.

Tarjottava palvelu

Pankki tarjoaa asiakkailleen tunnistuspalvelua, jonka avulla sähköisiä asiointipalveluja tarjoava yritys tai yhteisö voi tunnistaa asiakkaansa. Tunnistautuminen tapahtuu Pankin verkkopankkitunnuksia käyttäen.

Pankki noudattaa tunnistuspalveluissaan Finanssialan Keskusliitossa laadittuja Pankkien Tupastunnistuspalvelun tunnistusperiaatteita ja pankkien Tupas-tunnistuspalvelun palvelukuvausta. Tunnistusperiaatteet ja palvelukuvaus on luettavissa Finanssialan Keskusliiton verkkosivuilla: www.fkl.fi.

Palvelun hinnat

Verkkopalvelun hinnat on ilmoitetaan Pankin kulloinkin voimassa olevassa palveluhinnastossa.

Ensitunnistamisen toteuttaminen

Verkkopalvelutunnusten hakijan ensitunnistaminen tapahtuu henkilökohtaisesti Pankissa. Hakija sopii verkkopalvelutunnuksista Pankin kanssa verkkopalvelusopimuksella. Ensimmäiset verkkopalvelutunnukset luovutetaan asiakkaalle henkilökohtaisesti. Seuraavat kertakäyttöiset turvaluvut voidaan lähettää asiakkaalle postitse.

Pankki hyväksyy henkilöllisyyden todentamisessa seuraavat suomalaisen viranomaisen myöntämät voimassa olevat asiakirjat:

  • passi (myös diplomaattipassi ja muukalaispassi). Jos muukalaispassissa on maininta, että passin haltijan henkilöllisyyttä ei ole pystytty luotettavasti varmentamaan, asiakirjaa ei hyväksytä
  • henkilökortti

Ulkomaalaisista asiakirjoista voidaan hyväksyä voimassa oleva ulkomaalaisen viranomaisen myöntämä

  • passi tai
  • matkustusasiakirjana hyväksyttävä henkilökortti,

jonka on myöntänyt Euroopan talousalueen (ETA)jäsenvaltion, Sveitsin tai San Marinon viranomainen, mikäli asiakirjan aitoudesta voidaan henkilöllisyyden todentamistilanteessa kohtuullisin keinoin varmistua.

Jos hakijalla ei ole henkilöllisyyden todentamiseen hyväksyttävää asiakirjaa tai, jos hakijan henkilöllisyyttä tai asiakirjan aitoutta ei voida luotettavasti todentaa, hakijan henkilöllisyyden todentamisen tekee poliisi.

Sähköinen allekirjoitus

Pankin tarjoamassa palvelussa verkkotunnusten käyttäminen vastaa asiakkaan allekirjoitusta. Muut palveluntarjoajat voivat käyttää tunnistuspalvelun välittämiä tunnistustietoja osana sähköisen allekirjoituksen muodostamista osapuolten niin sopiessa. Pankin verkkotunnuksilla ei voi tehdä laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista tarkoitettua kehittynyttä sähköistä allekirjoitusta.

Tärkeimmät yhteistyökumppanit ja ulkopuoliset arvioinnit

Oy Samlink Ab hallinnoi teknisesti Pankin tunnistuspalvelua. Tunnistuspalvelun tietoturvallisuutta valvotaan teettämällä verkkopalvelulle säännöllisesti ulkopuolisia auditointeja.

Sulkulistapalvelun yhteystiedot

Asiakkaan on ilmoitettava verkkopalvelutunnusten katoamisesta viipymättä. Ilmoituksen voi tehdä soittamalla sulkupalveluun numeroon 020 333, joka on käytettävissä 24h/vrk. Pankin aukioloaikoina ilmoituksen voi tehdä Pankin konttoriin.