Tämä on POP Pankki -ryhmä

Meille pankin tarina on aina ihmisten tarina. Meitä ei ole olemassa ilman asiakkaitamme.

POP Pankit ovat asiakkaitaan varten perustettuja osuuskuntamuotoisia pankkeja, joilla tutkimusten mukaan on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat ja paras asiakaspalvelu.  POP Pankki -ryhmään kuuluu 22 POP Pankkia, verkossa toimiva vahinkovakuutusyhtiö Suomen Vahinkovakuutus Oy, POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj ja POP Pankkiliitto osk.

Asiakkaita palvellaan ympäri Suomen 76 konttorissa ja palvelupisteessä sekä POP Pankki -ryhmän verkkopalveluissa ja mobiilikanavassa. Pankkiasiakkaita oli vuoden 2018 lopussa 251 tuhatta.

POP Pankkien yhteenliittymään kuuluvat seuraavat POP Pankkiliiton jäsenluottolaitokset.


POP Pankit

  • 22 itsenäistä osuuspankkia
  • 76 konttoria ja palvelupistettä 
  • n. 700 toimihenkilöä 
  • n. 250 tuhatta asiakasta
  • n. 1 500 jäsenten edustajaa hallinnossa 
  • monipuoliset verkkopalvelut ja mobiilipankki