Hyppää sisältöön
Huijaussoittoja liikkeellä POP Pankin nimissä
Kaksivärinen tausta

UKK - Yrityspalvelut

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin POP Pankin yrityspalvelujen tiimoilta.

Aiheet

Mikäli yhteisöä ei ole rekisteröity eikä siltä löydy y-tunnusta, sen tilit avataan yksityishenkilöille tai -henkilölle, jotka tai jonka yhteisö on valtuuttanut avaamaan tilin. Toisin sanoen asiakassuhde perustetaan pankin ja pankkiasioita nimetyn hoitavan henkilön tai henkilöiden välille.

Tilin avaamiseksi henkilöllä tai henkilöillä tulee olla yhteisön edustusoikeuden todentava dokumentti. Lisäksi on suositeltavaa laatia erillinen pöytäkirjaote, josta käy ilmi yhteisön päätös avata pankkipalvelut nimetylle henkilölle yhteisön pankkiasioiden hoitamista varten.

Sujuvan pankkiasioinnin vuoksi suosittelemme, että yhteisön tilillä on useampi omistaja. Useampi tilinomistaja on suositeltavaa myös siksi, että tilin varojen erottelu henkilökohtaista varoista onnistuu tarvittaessa helpommin. Tilinomistajat ovat tilivarojen omistajia ja heillä on oikeus määrätä tilillä olevista varoista. He ovat myös henkilökohtaisesti vastuussa tilivarojen käytöstä rekisteröimättömälle yhteisölle. Tällöin he myös vastaavat siitä, että varat eivät tule esimerkiksi tilinomistajan kuollessa luetuksi kuolinpesän varoiksi tai ulosottotapauksissa ulosmitattaviksi varoiksi.

Mikäli yhteisö on rekisteröity ja sillä on y-tunnus, voidaan rekisteröityneelle yhteisölle avata oma yritystili. Jos yhteisö on tällä hetkellä rekisteröimätön, mutta sille halutaan avata yritystili, voi yhteisö selvittää rekisteröinnin edellytyksiä. 

Mikä on rekisteröimätön yhteisö tai yhdistys? 

Rekisteröimättömällä yhdistyksellä tai yhteisöllä tarkoitetaan vapaamuotoista yhteisöä, jolle ei ole myönnetty y-tunnusta. Tällainen yhdistys tai yhteisö voi olla esimerkiksi koululuokka, sukuseura tai tiekunta. Huomioithan, että vaikka esimerkiksi tiekunta olisi rekisteröity muuhun rekisteriin, kuten Maanmittauslaitoksen ylläpitämään yksityistierekisteriin, ei se ole rinnastettavissa tässä yhteydessä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä löytyvään yhdistykseen, jolla on y-tunnus. Tällöin sille ei voida avata yrityspalveluita.