Hyppää sisältöön

Tiedotus POP Pankki Suupohjan Osuuspankin jäsenille

Suupohjan Osuuspankin jäsenille ilmoitetaan, että pankin edustajisto kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen, joka pidetään 3. päivänä helmikuuta 2022 Pankin kotipaikassa Kauhajoella. Suupohjan Osuuspankin hallitus esittää, että ylimääräinen edustajiston kokous päättää hyväksyä Liedon Osuuspankin ja Piikkiön Osuuspankin sulautumiset Suupohjan Osuuspankkiin
3.12.2021 allekirjoitettujen sulautumissuunnitelmien mukaisesti sekä hyväksyy sulautumisiin liittyvät sääntömuutokset.

1. Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö Liedon Osuuspankin osalta
Liedon Osuuspankki (Sulautuva Osuuspankki) sulautuu Suupohjan Osuuspankkiin (Vastaanottava Osuuspankki) siten, että Sulautuvan Osuuspankin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Vastaanottavalle Osuuspankille ja Sulautuva Osuuspankki purkautuu. Sulautuminen on osuuskuntalaissa tarkoitettu absorptiosulautuminen.

Sulautumisen tarkoituksena on turvata kilpailukykyiset ja uudistuvat palvelut sekä asiantunteva ja henkilökohtainen palvelu eri kanavissa pankkien jäsen- ja asiakaskunnalle. Lisäksi sulautuminen mahdollistaa tehokkaamman hallinnon, liiketoiminnallisten mahdollisuuksien hyödyntämisen ja liiketoiminnan johtamisen. Samalla valmistaudutaan sääntelymuutoksiin, varmistetaan toiminnan säännöstenmukaisuus ja riskienhallinnan hyvä taso. Sulautumisen tarkoituksena on lisäksi tukea POP Pankkiryhmän sekä Vastaanottavan ja Sulautuvan Osuuspankin kasvustrategian toteutumista.

Sulautuvan Osuuspankin eli Liedon Osuuspankin osuuskunnan kokouksessa tehdään ennen sulautumisesta päättämistä rahastokorotuspäätös, jossa jäsenosuusmaksu korotetaan nykyisestä 100 eurosta 160 euroon. Rahastokorotusta koskeva päätös on ehdollinen siten, että se astuu voimaan vain, mikäli Liedon Osuuspankki ja Suupohjan Osuuspankki hyväksyvät sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautuvan Osuuspankin osuuksien omistajajäsenet saavat sulautumisvastikkeena Vastaanottavasta Osuuspankista yhden (1) Vastaanottavan Osuuspankin uuden jäsenosuuden ja / tai tuotto-osuuden (POP-osuuden) jokaista omistamaansa Sulautuvan Osuuspankin jäsen- ja tuotto- osuutta kohden, eli sulautumisvastike annetaan Sulautuvan Osuuspankin osuuksien omistajille nykyisten omistusten mukaisessa suhteessa 1:1. Muuta sulautumisvastiketta
ei anneta.

Mikäli Sulautuvan Osuuspankin jäsen on jäsenenä sekä Sulautuvassa Osuuspankissa että Vastaanottavassa Osuuspankissa, Vastaanottavan Osuuspankin sääntöjen 7 §:n mukaisesti ylimääräiset osuudet palautetaan ja niistä saadut varat käytetään tarvittaessa ko. pykälän mukaisesta osuusmaksusta suorittamatta olevan määrän maksamiseen.

Sulautumisvastike annetaan välittömästi sulautumisen täytäntöönpanon tultua rekisteröidyksi. Kustakin Sulautuvan Osuuspankin osuuden omistajasta tulee täysivaltainen Vastaanottavan Osuuspankin osuuden omistaja välittömästi sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.5.2022.

2. Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö Piikkiön Osuuspankin osalta
Piikkiön Osuuspankki (Sulautuva Osuuspankki) sulautuu Suupohjan Osuuspankkiin (Vastaanottava Osuuspankki) siten, että Sulautuvan Osuuspankin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Vastaanottavalle Osuuspankille ja Sulautuva Osuuspankki purkautuu. Sulautuminen on osuuskuntalaissa tarkoitettu absorptiosulautuminen.

Sulautumisen tarkoituksena on turvata kilpailukykyiset ja uudistuvat palvelut sekä asiantunteva ja henkilökohtainen palvelu eri kanavissa pankkien jäsen- ja asiakaskunnalle. Lisäksi sulautuminen mahdollistaa tehokkaamman hallinnon, liiketoiminnallisten mahdollisuuksien hyödyntämisen ja liiketoiminnan johtamisen. Samalla valmistaudutaan sääntelymuutoksiin, varmistetaan toiminnan säännöstenmukaisuus ja riskienhallinnan hyvä taso. Sulautumisen tarkoituksena on lisäksi tukea POP Pankkiryhmän sekä Vastaanottavan ja Sulautuvan Osuuspankin kasvustrategian toteutumista.

Sulautuvan Osuuspankin eli Piikkiön Osuuspankin osuuskunnan kokouksessa tehdään ennen sulautumisesta päättämistä rahastokorotuspäätös, jossa Sulautuvan Osuuspankin jäsenosuusmaksu korotetaan nykyisestä 50 eurosta 160 euroon. Rahastokorotuspäätös on ehdollinen siten, että se astuu voimaan vain, mikäli päätös sulautumisesta tehdään. Sulautuvan Osuuspankin osuuksien omistajajäsenet saavat sulautumisvastikkeena Vastaanottavasta Osuuspankista yhden (1) Vastaanottavan Osuuspankin uuden jäsenosuuden jokaista omistamaansa Sulautuvan Osuuspankin jäsenosuutta kohden, eli sulautumisvastike annetaan Sulautuvan Osuuspankin osuuksien omistajille nykyisten omistusten mukaisessa suhteessa 1:1. Lisäksi Sulautuvan Osuuspankin POP-osuuksien omistajat saavat sulautumisvastikkeena Vastaanottavasta Osuuspankista yhden (1) Vastaanottavan Osuuspankin uuden POP-osuuden kahta (2) Sulautuvan Osuuspankin POP-osuutta kohden, eli sulautumisvastike annetaan Sulautuvan Osuuspankin omistajille suhteessa 2:1. Muuta sulautumisvastiketta ei anneta.

Mikäli POP-osuuksien omistajalla on pariton määrä POP-osuuksia, Sulautuva Osuuspankki tekee ennen sulautumista päätöksen parittomien POP-osuuksien osalta osuutta koskevan maksun palauttamisesta Sulautuvan Osuuspankin sääntöjen mukaisesti. POP-osuutta koskevan maksun palauttaminen tehdään, jotta sulautumisvastikkeena annettavat POP-osuudet voidaan antaa yllä mainitussa suhteessa. Tarvittaessa Vastaanottava Osuuspankki tarjoutuu tekemään suunnatun POP-osuusannin sellaisille Sulautuvan Osuuspankin jäsenille, joiden osuutta koskeva maksu on Sulautuvan Osuuspankin toimesta palautettu. Tällaisessa annissa merkintähinta vastaa Vastaanottavan Osuuspankin POP-osuuden hintaa ja voi siten poiketa Sulautuvan Osuuspankin POP-osuuden hinnasta.

Mikäli Sulautuvan Osuuspankin jäsen on jäsenenä sekä Sulautuvassa Osuuspankissa että Vastaanottavassa Osuuspankissa, Vastaanottavan Osuuspankin sääntöjen 7 §:n mukaisesti ylimääräiset osuudet palautetaan ja niistä saadut varat käytetään tarvittaessa ko. pykälän mukaisesta osuusmaksusta suorittamatta olevan määrän maksamiseen. 

Sulautumisvastike annetaan välittömästi sulautumisen täytäntöönpanon tultua rekisteröidyksi. Kustakin Sulautuvan Osuuspankin osuuden omistajasta tulee täysivaltainen Vastaanottavan Osuuspankin osuuden omistaja välittömästi sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta
on 31.5.2022.

3. Sulautumissuunnitelmiin liittyvät Suupohjan Osuuspankin sääntömuutokset
Suupohjan Osuuspankin sääntöjä muutetaan edellä mainittujen sulautumisten täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä. Sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö verrattuna voimassa oleviin sääntöihin on seuraava:

  • Osuuspankin nimi muutetaan (1 §)
  • Lisäosuuksia koskeva 11 § poistetaan, samoin lisäosuuksia koskevat maininnat muista pykälistä poistetaan.
  • Tilintarkastusta koskeva pykälä (muutettavien sääntöjen 30 §) muutetaan vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä.

Ehdotetut Vastaanottavan Osuuspankin sääntömuutokset tulevat voimaan vain, jos Suupohjan Osuuspankki sekä Liedon Osuuspankki ja/tai Piikkiön Osuuspankki hyväksyvät sulautumiset sulautumissuunnitelmien mukaisesti.

Edustajiston kokouksessa käsiteltävät sulautumissuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien ehdotus Suupohjan Osuuspankin uusiksi säännöiksi ja muut osuuskuntalain mukaan jäsenten nähtävillä pidettävät kokousasiakirjat ovat saatavina, nähtävinä ja tulostettavissa viimeistään kuukautta ennen kokousta Suupohjan Osuuspankin Liiketoiminnan tuessa, osoitteessa Topeeka 31, 61800 Kauhajoki.

Kauhajoella 21. päivänä joulukuuta 2021

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI
Hallitus

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä