Hoppa till innehåll

Grönt lån stöder miljövänliga investeringar

Grönt lån är ett nytt finansieringsalternativ för POP Bankens privatkunder som planerar miljövänliga investeringar. I samband med lanseringen av lånet publicerade vi miljöräknare på vår webbplats med vars hjälp du kan testa hur miljövänliga investeringar påverkar utsläppen. 

– POP Bankens mål är att främja en hållbar finansiering genom att bland annat erbjuda låneprodukter för miljövänliga projekt. Grönt lån, som lanserades nyligen, är ett svar på hållbarhetsmålet, berättar utvecklingschefen för POP Bankens finansiering Niina Jolkkonen. 

Grönt lån kan beviljas bland annat för byggande av ett energieffektivt hus, köp av en el- eller hybridbil samt investeringar i bostaden eller fritidsbostaden som förbättrar energieffektiviteten eller värmesystemet. Grönt lån är förmånligare än konventionella lån, eftersom syftet med de bättre villkoren är att uppmuntra till ekologiska investeringar. 

På POP Bankens webbplats finns också miljöräknare med vars hjälp du kan estimera miljövänliga investeringars klimatkonsekvenser. Med hjälp av räknarna kan du utreda hur mycket ekologiska investeringar minskar koldioxidutsläppen och energiförbrukningen. Dessutom får du en bild av vad de minskade utsläppen innebär rent konkret. Miljöräknaren visar till exempel hur många gånger man kan åka jorden runt med tåg med de minskade koldioxidutsläppen. 

För varje Grönt lån planteras en trädplanta 

När Grönt lån tas ut kompenseras också koldioxidutsläpp, eftersom en trädplanta planteras för varje beviljat Grönt lån i samarbete med 4H-förbundet. 4H-förbundets operativa modell Taimiteko sysselsätter finländska ungdomar och ökar kolsänkorna i de finska skogarna då träd planteras på områden som inte under årtionden använts för aktivt skogs- eller jordbruk. De träd som planteras i anslutning till Grönt lån är en fortsättning på POP Bankens samarbete med 4H. Redan sommaren 2020 sysselsatte vi ungdomar och planterade träd i Kiitollisuuden metsä i Kynkäänsuo, Överijo.

Läs mer om Grönt lån och testa miljöräknarna 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt