Hoppa till innehåll

Grönt lån

Grönt lån är ett förmånligt lån för privatkunder som stöder miljövänliga investeringar. Planerar du investeringar som minskar miljöbelastningen eller till exempel en energisparande renovering av hemmet eller sommarstugan?

Varför välja Grönt lån?

  • Grönt lån är förmånligare än konventionella lån, eftersom lånet saknar uppläggningsavgift.
  • Lånet lämpar sig för investeringar i bostaden eller fritidsbostaden som till exempel förbättrar energieffektiviteten eller leder till en mer miljövänlig uppvärmning.
  • Med lånet kan man bland annat finansiera byggandet av ett passivhus eller köp av en elbil.
  • För varje beviljat Grönt lån planterar vi en trädplanta.
  • När du tar ut Grönt lån får du fortlöpande rabatt på 20 % på en ny Försäkring vid allvarlig sjukdom eller Grundskydd.

Beräkna miljökonsekvenserna av din investering med miljöräknaren

Vi har utvecklat en lättanvänd miljöräknare med vilken du kan beräkna investeringens miljökonsekvenser.

Vi planterar en trädplanta för varje uttaget Grönt lån

Vi har vidtagit konkreta åtgärder för att kompensera för koldioxidutsläpp. Därför planterar vi en trädplanta för varje lån som är uttaget fram till slutet av february enligt 4H-organisationens operativa modell Taimiteko. Agera snabbt och plantera ett träd tillsammans med oss!

Träden planteras sommaren 2022 på ett område som ägs av 4H-organisationen och som inte på åratal aktivt använts för jord- och skogsbruk. Genom att plantera träd ökar vi kolsänkorna i de finska skogarna. Samtidigt stöder vi unga personers sysselsättningsmöjligheter.

Vi planterar ett träd för varje Grönt lån som vi beviljar fram till slutet av februari 2022.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt