Hoppa till innehåll
POP Banken har fått kännedom om bedrägerisamtal i dess namn

Nya spar- och investeringsprodukter för POP Bankens kunder

POP Banken lanserar fonden POP Ambition och POP Kapitaliseringsavtal. Bägge produkterna är lämpliga för långsiktigt sparande.

Största delen av tillgångarna i fonden POP Ambition investeras i internationella aktier. Resten investeras i räntebärande instrument, räntefonder och kontanter. POP Ambition rekommenderas för investerare som strävar efter hög avkastning och som tål stora värdefluktuationer på kort sikt.

”För många kunder är regelbundet månatligt sparande det lättaste och smidigaste sättet att utveckla sin förmögenhet. Det är lätt att framskrida mot målet när man på förhand upprättat en plan för regelbundet sparande”, berättar Ilkka Kauppinen, utvecklingschef för sparande och investeringar.

POP Bankens andra nya produkt är POP Kapitaliseringsavtal, som är ett mångsiktigt avtal avsett för långsiktigt sparande. Det är ett avtal med flexibla betalningar och mångsidiga investeringsobjekt med förmåner som storinvesterare normalt får. Dessutom ger paketet beskattningsmässiga förmåner. Med POP Kapitaliseringsavtal kan du sköta din ekonomi långsiktigt och förbereda dig på framtiden.

Du kan teckna POP Fonder via nätbanken, POP Mobil och på våra kontor. Du kan boka tid för att diskutera POP Kapitaliseringsavtal och komma överens om lämpligt avtal med POP Bankens expert.

Läs mer om nya POP Ambition

Läs mer om POP Kapitaliseringsavtal

Den här nyheten är inte avsett som investeringsrådgivning eller rekommendation att investera i dessa fonder eller sparavtal. POP Fonder förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling garanterar inte den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av Ersättningsfonden för investerare eller insättningsgarantin. POP Kapitaliseringsavtal beviljas av Sp-Fondbolag Ab, vars ombud POP Bankerna är.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt