Hoppa till innehåll

Bioekonomin skapar nytt arbete på landsbygden

Bioekonomin ger en ny aspekt på jord- och skogsbruket och revolutionerar bådas verksamhetssätt. Samtidigt uppstår nya företag och arbetsplatser.
 Bioekonomi är all ekonomisk verksamhet som grundar sig på att utnyttja naturresurser. Den omfattar jordbruk, skogsbruk och fiskerinäring samt dithörande förädling, men även en del av energi- och kemiindustrin samt cirkulär ekonomi. Till och med guidade skogsutfärder för turister räknas som bioekonomi, eftersom de är tjänster som utnyttjar naturen.

- Bioekonomin strävar efter att lösa problemet

med jordens bärkraft och därför ligger tyngdpunkten på en hållbar användning av naturresurser. Alla former av cirkulär ekonomi är således också en del av bioekonomin. Ett bra exempel på cirkulär ekonomi och bioekonomi är att aska

som uppkommer vid framställningen av biobränsle utnyttjas för att gödsla skogar, säger VTT:s forskningsprofessor Ali Harlin.
 
- När man talar om bioekonomi kan man också tala om en ny ekonomi, eftersom utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologin även innebär stora omvälvningar för verksamheten i bioekonomibranscherna. Digital geografisk information kan utnyttjas till exempel i planeringen av skogsvården, fortsätter han.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt