Hoppa till innehåll

Hereford-boskap på Harjus gård

Den stadiga köttboskapen och den ståtliga tjuren som står på betet är en syn som får en att stanna till. Drygt tio år har man fött upp hereford-boskap på Harjus gård i Östermark. Jussi och Paula Harju förädlar köttprodukter själva och utvecklar också försäljningskanaler. Gården representerar också en modern och mångsidig jordbruksproduktion.

Tidigare hade man mjölkboskap på Harjus gård, men att fortsätta med mjölkproduktionen skulle ha krävt stora utvidgningar och investeringar. Husbondeparet ville ändå inte avstå från kreaturshållningen, så övergången till hereford gick naturligt. I synnerhet Jussi var intresserad av rasens karaktär och välsmakande kött.

– De här är lugna djur. Mjölkkor är formelettor jämfört med dem. Hereford-djuren litar på sin uppfödare och är lätta att handskas med. Också barn kan klappa dem. Hjorden betar från maj till slutet av oktober. Kalvarna föds i lösdriftsstall på våren. Till vintern tas djuren in i lösdriftsstallet, men också därifrån går de gärna ut och rör på sig, berättar Jussi. 

Nu finns det drygt 30 dikor med kalvar på gården. Jussi berättar att det är ett lämpligt antal i flocken för en tjur. Tillsammans med Tanners gård i Östermark bildar Harjus gård Laidun Hereford Oy. Också två gårdar som producerar ekologiskt kött ingår i samarbetet.

Laidun Hereford producerar och förädlar köttet från de biffkor de föder upp. Produkterna säljs som direktförsäljning till konsumenter och till exempel till restauranger, i nätbutik och nu även via nya Minitori-automater. I sortimentet ingår också andra lokala livsmedel såsom ostar, sylt och saft samt glutenfria bakverk.

Hösten är en hektisk tid

På Harjus gård ansvarar Paula för den dagliga skötseln av djuren och Jussi för odlingen. Gården har dessutom torv- och energiproduktion som sköts av husbonden. Jussi har även tagit ansvaret för import och ibruktagning av frysautomater.

– På sommaren och hösten är det alltid bråttom, men på vintern är livet lugnare, konstaterar Paula.

I september är fodret redan klart på Harjus gård. Tröskningen är på slutrakan och torken går för fullt. Boskapen går fortfarande fridfullt på bete. Kalvarna skiljs från korna först precis innan perioden i lösdriftsstallet börjar.

Slakteri startades i augusti

Laidun Herefords verksamhet utvidgades i augusti när arbetet startade i eget slakteri i Kauhajoki. Kapaciteten i slakteriet på tvåhundra kvadrat räcker också till för förädling av besiktat kött från andra gårdar. De egna kropparna är dryg hundra, och allt som allt kan 400 kroppar hanteras om året.

Produktionsanläggningen har också utrymmen för tillredning och förpackning av kött. Laidun herefords produkter tillverkas enligt egna recept som planerats tillsammans med toppkocken Markus Maulavirta.

– Vi har utomstående anställda eftersom vi inte tänker digna under arbetsbördan. Vi kan omöjligt ansvara för allt själva när det finns flera försäljningskanaler också. Sommarens händelser har vi fortfarande skött med egna krafter. I mån av möjlighet anställer vi mer folk.

Jussi berättar att det var en otroligt hård pärs att bygga produktionsanläggningen, och det tog också mer tid än de räknat med för att få allt att fungera enligt paragraferna.

Det var nödvändigt att bygga en egen produktionsanläggning så att verksamheten kan bli mångsidig och expandera. Jussi säger att produktionens stödben ska stå brett och de måste stödja varandra. I fortsättningen söker de tillväxt via Minitori-automaterna.

– Verksamheten har kommit igång oväntat bra. Vi har testat och provanvänt automater först i Seinäjoki, och följande steg blir automater i huvudstadsregionen under 2020.  Logistiken är redan i skick, så det går behändigt att fylla på automaterna, berättar Jussi. 

Han tror på att automatförsäljningen är lönsam och på framtiden, och antar att också andra producenter tar den nya försäljningskanalen i bruk.

POP Banken finns nära

Det krävs investeringar för att göra verksamhet mångsidigare.  Till exempel slakteriet och utvidgandet av produktionslokalerna var en betydande ekonomisk satsning för Laidun hereford.  Jussi och Paula är kunder i Sydbottens Andelsbank, och Johanna Rintarunsala på kontoret i Östermark har varit med i utvecklingen och planeringen av finansieringen för gården. 

Harjus säger att det är naturligt att välja en lokal bank där ärenden sköts på ett okomplicerat sätt.

– Vi fick till exempel sakkunnig strategisk hjälp av banken i samband med planeringen av slakteriet när vi gick igenom våra planer. Diskussionerna behövdes.

Jussi uppskattar att man får smidig personlig service mitt i vardagsbrådskan.

– Trots att vi använder elektroniska banktjänster i stor utsträckning är det bra att veta att kontoret också finns nära både i Östermark och i Kauhajoki. Alla penningaffärer i våra tre företag och våra egna konton finns i POP Banken, berättar Jussi. 

Text Johanna Pelto-Timperi

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt