Hoppa till innehåll

Företagarkunder berättar: ”Ett långsiktigt förtroende för banken har uppstått”

Sanna Mäki och Mika Numminen, som äger Kytö gård, har varit POP Bankens kunder sedan deras jordbruksföretag grundades. Kontorsdirektören i Salo Hannaleena Riihimäki har i åratal följt med familjens företagsverksamhet.

Mika: ”Jag har varit kund hos POP Banken sedan 1973. Sanna blev också kund där 1993 när vi inledde företagsverksamhet tillsammans. Det är trevligt att sköta ärenden på vår lokala bank, eftersom vi har en lång gemensam historia, och ärendena sköts snabbt och smidigt. Stämningen på banken är hemtrevlig, och vi känner människorna som jobbar där.”

Sanna: ”Vår relation med banken har varit viktig för oss sedan länge. Vi började utveckla vårt jordbruk på 1990-talet: vi ökade arealen genom att köpa mer mark, vi byggde en ladugård och skaffade maskiner och mjölkkor. Vi har alltid kontaktat banken när vi planerat större förändringar för att höra vad de anser om saken.”

Hannaleena: ”Jag har känt Mika och Sanna i nästan sex år. De har alltid haft mål och klara och realistiska planer. De kan analysera läget och ser bägge sidorna av myntet. Ur bankens perspektiv är det lätt att sköta ärenden med dem, eftersom de uppfattar riskerna och möjligheterna. De lotsar gården mycket proffsigt. Deras företag har en bra ledning.”


Maatalousyrittäjät Sanna Mäki ja Mika Numminen sekä perheyritykseen hiljattain mukaan lähtenyt Kristiina-tytär saavat apua ja tukea POP Pankki Salon konttorinjohtajalta Hannaleena Riihimäeltä.
Jordbruksföretagarna Sanna Mäki och Mika Numminen samt dottern Kristiina, som nyligen involverats i familjeföretaget, får hjälp och stöd av kontorsdirektören Hannaleena Riihimäki på POP Banken i Salo.

När banken känner sina kunder väl kan beslut fattas snabbt

Mika: ”Jag talade med Hannaleena för första gången för flera år sedan när hon ringde mig med anledning av vårt åkerlån. Redan under samtalet hittade vi ett gemensamt språk. Bägge förstod vad investeringen handlade om.”

Hannaleena: ”Även jag har lite jordbruksbakgrund. Jag har mjölkat kor. Jag visste vad Mika och Sanna håller på med på gården. Samtalet var ledigt, och vi förstod varandra direkt.”

Sanna: ”Vårt samarbete har varit smidigt från första början. Vi har alltid kunnat diskutera saker och ting med banken, och vi har blivit väl bemötta. Om vi har behövt råd har vi så gott som alltid nått vår kontaktperson per telefon. Om planerna förändrats har det skötts genom diskussion, och vi har inte behövt vänta länge på svaret. Det har lett till ett långsiktigt förtroende för banken.”

Hannaleena: ”Ett av våra trumfkort är att vi känner våra kunder så väl att vi kan fatta snabba beslut.”

”Vi har alltid kontaktat banken när vi planerat förändringar.”

Dottern involverades i aktiebolaget: ”Jag informerades tydligt och klart vad allt innebär”

Sanna: ”Banken har hjälpt oss en hel del under företagandet. Vi har fått stöd och uppmuntran. Jag tror inte att jag någonsin ifrågasatt bankens råd. När vi för några år sedan bestämde oss för att avstå från korna och fokusera på odling skulle det dock motiveras väl.”

Mika: ”När vi avstod från korna ringde jag banken och sade att det inte längre var ekonomiskt vettigt att behålla dem. Banken gav oss bra råd och tips även när vi bestämde oss för att köpa en hel del extra mark. Detta skedde genom att vi grundade ett nytt aktiebolag, i vilket vår dotter Kristiina involverades.”

Hannaleena: ”Att avstå från korna var ett djärvt beslut, men Mika och Sanna hade diskuterat det länge och gjort kalkyler, och de visste vad beslutet innebar. En så målinriktad och exakt kalkylerad verksamhet är en mycket positiv sak ur bankens perspektiv.”

Kristiina: ”Jag minns hur väl jag bemöttes när jag blev involverad i företagsverksamheten då aktiebolaget grundades. Även om jag sysslat med jordbruksarbete sedan barndomen, medförde aktiebolaget en hel del nytt att lära sig. På banken gick vi igenom frågor relaterade till vårt företag, och jag informerades tydligt och klart vad allt innebär.”

Hannaleena: ”Jag har med glädje följt med omvandlingen av familjens företag till ett aktiebolag och involverandet av Kristiina i det. Dotterns åsikter har beaktats i varje fas. Hon är mycket engagerad i företaget.”

Kytö gård & POP Banken – närmare 30 år lång gemensam historia

  • Sanna Mäki och Mika Numminen har ägt Kytö gård i Raatala sedan 1990-talet.
  • När dottern Kristiina fyllde 18 år i fjol bestämde de sig för att grunda ett aktiebolag, i vilket hon blev delägare. På detta sätt genomförs också en gradvis generationsväxling på gården. Även barn kan bli parter i aktiebolag när de blir myndiga.
  • Kontorsdirektören för POP Banken i Salo Hannaleena Riihimäki har följt med familjens företagsverksamhet i närmare sex år.

 

Text: Anna Kauhala Bild: Kirsi-Marja Savola

POP Koivunlehti 1/2021

 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt