Hoppa till innehåll

Börja nu – långsiktighet lämpar sig för fondsparande

På våren blev POP Bankens utbud av fonder mångsidigare med elva nya produkter. Fokusen för fondsparande är att sprida ut sina investeringar mellan olika förmögenhetsslag, men också tidsmässigt och geografiskt.

På våren blev POP Bankens utbud av fonder mångsidigare med elva nya produkter. Fokusen för fondsparande är att sprida ut sina investeringar mellan olika förmögenhetsslag, men också tidsmässigt och geografiskt. Det viktigaste är att börja spara nu, eftersom investering är ett långsiktigt arbete med mål som ligger flera år eller årtionden bort. Vid behov får man snabbt tillgång till sina besparingar.

Utvecklingschef Nuutti Härmä från POP Bankförbundet uppmuntrar att bekanta sig med POP Bankens omfattande fondutbud och de nya aktie- och räntefonderna. Nu erbjuds till exempel POP Amerika-aktiefonden från världens största aktiemarknadsområde Nordamerika, intressanta fonder med större risk från tillväxtmarknaderna, samt de övriga POP Fondernas finansiella instrument som delas in i räntefonder, aktiefonder och kombinationsfonder.

Härmä berättar att UB Realtillgångsfonderna också blivit populära; fonden som investerar i skog har lockat särskilt många investeringar. Kunderna har också tecknat den nya POP Företagslån-fonden och flera geografiskt sett intressanta fonder, till exempel POP Asien.

– Utbudet är så mångsidigt och geografiskt utspritt att det säkert finns en lämplig produkt eller kombination av produkter för nästan alla sparare och investerare.

Diversifiering medför trygghet

Att fondspara regelbundet betyder upprepade investeringar, så att man sätter in en viss summa varje månad i en eller flera fonder.

– Man kan börja spara med så lite som 50 euro i månaden, fast nu är det populärt att börja med 100 euro. Ofta börjar man spara genom att göra upp en investeringsplan med POP Bankens experter. Man kan till exempel börja själv i nätbanken om man redan är bekant med produkterna och att investera.

I POP Fonder är medlen diversifierade så att alla pengar inte är fast i en enda aktie. Fondförvaltarna förvaltar kapitalet på ett systematiskt och professionellt sätt. Man kan börja investera enkelt genom att boka en tid med en placeringsrådgivare på POP Bankens kontor. Då går man tillsammans igenom hur stor risk investeraren är beredd att ta och hur stor avkastning hen förväntar sig på sina investeringar.

Banken ger varje kund individuella placeringsråd. Under investeringsperioden kan investeringens marknadsvärde fluktuera mycket, men genom diversifiering i tid, förmögenhetsslag och geografi kan man jämna ut risken för kunden på lång sikt.

Långsiktigt och målmedvetet

– Det lönar sig att börja fondspara genast, eftersom också en regelbunden månadssumma kan ge en hygglig pott på lång sikt. Det behövs inte alltid ett stort startkapital, fastän det kan kännas som en motstridig tanke.

Härmä uppmuntrar till enkelt och långsiktigt fondsparande med mål som är minst fem år borta, men helst långt in i framtiden. Det lönar sig att ha tålamod när man följer med marknadsväxlingarna och det investerade kapitalets eventuella nedgångar till exempel i aktiefonder. En månadssparare får ju andelar i samma fond till ett billigare pris när dess värde sjunker.

– En av de viktigaste sakerna när man investerar är att identifiera sin egen risktolerans. Risknivån och avkastningsförväntningarna kan vara för höga om variationer i kursen har en negativ inverkan på ditt humör eller din sömn. Det här är mycket individuellt. POP Bankens placeringsrådgivare hjälper också sina kunder när det sjuder på aktiemarknaden. Man kan också få hjälp om man behöver lösa in, d.v.s. sälja, sina investeringar och förverkliga de drömmar som man strävade efter när man började spara.

POP Fonder förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. UB Fonder förvaltas av UB Fondbolag Ab. Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för kommande utveckling. Fondernas värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av Ersättningsfonden för investerare eller insättningsgarantin. Detta meddelande är inte avsett som placeringsråd och det ska inte ses som individuella råd att köpa eller sälja finansiella instrument. Om du vill diskutera fondsparande kan du kontakta din egen POP Bank så hjälper vi dig gärna.

Att fondspara varje månad under flera år är långsiktigt men belönande. Mångsidig tidsmässig och geografisk diversifiering samt diversifiering i olika egendomsklasser är väsentlig. Man kan börja förverkliga sina drömmar med 50 euro per månad. Nya objekt för fondsparande är till exempel de geografiskt intressanta POP Amerika och POP Asien.

Teckna fonder senast den 1.12.-29.2.2020 så får du teckningen utan teckningsprovion.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt