Hoppa till innehåll

Det är otroligt svårt att förutspå framtiden – hur har du förberett dig på marknadsfluktuationer?

Ingen kan med säkerhet säga vilka aktiemarknader, länder eller regioner som kommer att vara exceptionellt framgångsrika under de följande tio åren – i synnerhet är det nästan omöjligt att förutspå marknadsutvecklingen på kort sikt.  Eftersom kristallkulan är dimmig gäller det att fokusera på egna planer och mål samt diversifiering.  

Genom geografisk diversifiering strävar man efter att uppnå en situation där en exceptionell nedgång på investeringsmarknaden i ett land inte väsentligt eller endast i viss grad påverkar hela investeringsportföljen. På detta sätt strävar man efter att minska inverkan av oförutsedda händelser, såsom regionala politiska förändringar eller miljökatastrofer, på avkastningen på investeringarna. Så här förbereder du dig på marknadsfluktuationer: 

Blicken mot horisonten 

Ofta koncentreras investeringar till bekanta inhemska företag. Att dra hemåt är mänskligt och lätt motiverat, det gör också andra runt om i världen. En investering i ett inhemskt företag känns som en mindre riskfylld investering än en investering i ett utländskt företag. Det är också lättare att få information, till och med på de bägge inhemska språken. 

Men lite rationellt tänkande efterlyses vid sidan av känslor – för närvarande finns ca hälften av de globala aktietillgångarna i USA. Genom att investera i USA surfar investeraren på bland annat den teknologiska vågkammen tillsammans med vackra och djärva företag. Om man utesluter USA ur portföljen gäller det att tänka efter mycket grundligt. I största allmänhet bör investerare undvika en situation där investeringarna koncentreras till en geografisk region. 

Hur länge spelar musiken? 

Man söker efter tecken på att bubblor håller på att spricka och man motiverar värderingsnivåer på aktiemarknader. Det är klart att utförsbackar följer efter uppförsbackar.  

I stället för att spekulera är det vettigare att fokusera på sina långsiktiga mål och vara medveten om hur mycket stryk man kan ta. Det som är säkert är att de kommande åren kommer att orsaka hjärtklappningar. Spänning hör dock inte till investering, det är bättre efter att söka efter spänning i livet på annat håll. Långrandigheten borde vara investerarens nya svarta. 

När det är stiltje gäller det att förbereda sig på storm  

Investerare bör ha en genomtänkt personlig investeringsplan och följa några tumregler i överraskande situationer. Om man ens har vaga riktlinjer får inte känslorna övertaget när beslut ska fattas. Om man får tro på historien är det inte värt att avstå från alla aktieinvesteringar när det blir turbulent på marknaden. Ofta är tidpunkten för försäljning då mycket dåligt vald, för att inte tala om tidpunkten för kommande inköp.  

En väl diversifierad aktieportfölj är som en oceanångare. I stormar knakar och brakar den, men i allmänhet anlöper den en hamn oberoende av sjögången. Låt oss sikta på framtiden. 

Blogginlägget har skrivits av Ilkka Kauppinen, utvecklingschef för sparande och placering på POP Banken.  

Informationen i det här blogginlägget är inte avsedd att vara investeringsråd eller rekommendation att köpa, sälja eller byta finansiella instrument. Värdet och avkastningen på finansiella instrument kan stiga eller sjunka, och investeraren kan förlora hela det investerade kapitalet. 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt