Hoppa till innehåll

Hur skydda sig mot ökande inflation?

Inflationen har ökat i år redan till över två procent. POP Bankens teamchef för produktutveckling Nuutti Härmä berättar hur man kan skydda sig mot inflation, dvs. en nedgång i pengarnas värde och en uppgång i konsumentpriserna. 

I Finland ökade inflationen redan till över två procent i augusti 2021 (Statistikcentralen). Enligt Statistikcentralen steg konsumentpriserna i augusti jämfört med året innan främst på grund av högre priser på bensin, saneringar av egnahemshus och diesel samt uppgången i priserna på egnahemshus och aktielägenheter. Åsikterna om inflationens varaktighet och längd går isär. Det är dock mycket sannolikt att inflationen kommer att öka på lång sikt på grund av att alla stora centralbanker bedriver en expansiv monetär politik. 

Men vare sig inflationen blir mer eller mindre varaktig är ingen av oss immun mot den. Även procentuella förändringar som verkar relativt måttliga naggar köpkraften avsevärt i kanten på lång sikt, då samma mängd produkter och tjänster inte längre kan köpas för samma summa som tidigare. 

För att beskriva inflationens eroderande effekt på penningvärdet kan vi föreställa oss en situation där den årliga inflationen är 2,5 procent i genomsnitt under 20 år. Om du i dag hade till exempel 10 000 euro att spendera, så skulle du 20 år senare behöva redan 16 400 euro för att kunna köpa samma mängd produkter och tjänster. Det lönar sig alltså att skydda sig mot inflation. 

Tips för hur man skyddar sig mot inflation 

Ibland går tipsen på hur man skyddar sig mot inflation ut på att till exempel skjuta upp byggprojekt eller byta till elbil när priserna på vissa produkter och tjänster skenar i väg. Sådana tips är dock ofta problematiska i praktiken, eftersom våra liv inte alltid kan anpassas till inflationen.  Hur ska man då skydda sig mot inflation på annat sätt än genom sluta köpa dyrare produkter? 

  1. Fler människor har stora ekonomiska buffertar på sina bankkonton för säkerhets skull. Räntorna på konton kommer att ligga kring noll långt in i framtiden. Kunde man eventuellt banta ner bufferten och investera tillgångarna i stället? 

  2. Den som vill skydda sig mot inflation borde sträva efter en situation där en tillräckligt stor andel av tillgångarna investeras så att den förväntade avkastningen på dem överstiger inflationen på lång sikt. I praktiken innebär detta också optimerat risktagande. 

    Det lönar sig också att diversifiera investeringarna geografiskt i olika tillgångsklasser, såsom aktier, räntepapper, fastigheter och skog. 

  3. Köp av lämplig ägandebostad kan bidra till inflationsskyddet – i synnerhet om den är belägen på egen tomtmark. Men om bostaden är belägen på en arrendetomt kan det vara vettigt att lösa in tomten med ett lämpligt lån. Tyvärr är detta inte alltid möjligt.  

  4. Stigande energipriser påverkar kraftigt bland annat boende- och transportkostnaderna. Genom att granska avtalet med elbolaget och ingå avtal med fast pris kan du undvika stigande boendekostnader, om energipriserna börjar stiga på grund av inflationen.  

    Du kan också minska energikostnaderna genom energisnåla investeringar, till exempel byta oljepannan mot jordvärme eller vatten-luftvärmepumpar.   

Artikeln har skrivits av POP Bankens teamchef för produktutveckling Nuutti Härmä. 

Med vår fondräknare kan du testa hur den förväntade avkastningen påverkar sparkapitalet 

Med våra miljöräknare kan du testa hur bland annat energisnåla investeringar påverkar energiförbrukningen och utsläppen  

Läs mer om POP Bankens bostadslån 

Informationen i det här blogginlägget är inte avsedd att vara investeringsråd eller rekommendation att köpa, sälja eller byta finansiella instrument. Värdet och avkastningen på finansiella instrument kan stiga eller sjunka, och investeraren kan förlora hela det investerade kapitalet. Investeringar medför också kostnader, och närmare information om dem framgår av kostnadskalkylen för respektive finansiella instrument. 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt