Hoppa till innehåll

Ett nytt låneprogramm för privat- och företagskunder

POP Bankerna och Nordiska Investeringsbanken har förenat sina krafter för att erbjuda POP Bankernas kunder finansiering för projekt som förbättrar miljöns tillstånd.
Nordiska Investeringsbanken (NIB) och POP Bankgruppens centrala kreditinstitut Bonum Bank Ab har grundat ett låneprogram för 35 miljoner euro med syftet att finansiera småskaliga miljöprojekt samt små och medelstora företag. Låneprogrammet passar såväl privat- som företagskunder.

Avtalet är bra för POP Bankerna, för nu kan bankerna ännu bättre än tidigare finansiera verksamhet i SMF-företag.  En stor del av POP Bankernas kundföretag är uttryckligen små och medelstora företag, och POP Bankerna har ända från det att gruppen startades stött lokala finländska företag – också på små orter.

Dessutom lämpar sig låneprogrammet ypperligt för privatkunder som planerar projekt eller renoveringar som minskar miljöbelastningen till exempel i det egna hemmet eller på sommarstugan.

Låna för renovering av fönster eller till en hybridbil

Hurdana projekt hemma eller på sommarstugan kan man då göra inom ramen för låneprogrammet? 

POP Bankens utvecklingschef för företagstjänster Pekka Maskuniitty nämner till exempel köp av en hybrid- eller elbil, renovering av fönster, installation av solpaneler eller förnyande av avloppsvattensystemet i hemmet som projekt som låneprogrammet lämpar sig för.

– Om man har planerat en renovering som förbättrar hemmets miljö- eller energiprestanda eller en anskaffning som stöder denna ger NIB:s låneprogram en utmärkt möjlighet för det, säger Maskuniitty.

Projekt som passar bostadsaktiebolag kan till exempel vara att byta uppvärmningssystemet till fjärr- eller jordvärme, och ombyggnader där man genom byte av isoleringsmaterial strävar efter energieffektivitet.

En kund som ansöker om lån försäkrar i samband med att skuldebrevet undertecknas att lånet kommer att användas för det överenskomna syftet.  Fråga mer om låneprogrammet på din POP Bank.

Företagets framgång påverkar miljön

Det lönar sig även för små och medelstora företag att fråga sin bank om möjligheten att få finansiering via låneprogrammet, för ett villkor för att få finansiering är att den främjar företagets konkurrenskraft.

– Jag skulle tro att största delen av våra nuvarande kundföretag väl uppfyller låneprogrammets villkor, bedömer Maskuniitty.

POP Bankens kundföretag är huvudsakligen SMF-företag inom jord- och skogsbruk, byggsektorn samt parti- och detaljhandeln. Finansiering via låneprogrammet är ett utmärkt alternativ till exempel för lantbruksföretagare som vill skaffa nya maskiner.

– Jag anser att stöd av företagande är viktigt med tanke på Finlands tillväxt och utveckling, för här finns det mycket innovationer och kunnande som behöver tas fram. Med hjälp av NIB:s låneprogram är det nu lättare också för banken, säger Maskuniitty.

– Företagens framgångar avspeglas positivt även i deras omgivning. I landskommuner och på mindre orter har detta en särskilt stor betydelse.

Miljöfinansiering

NIB OCH POP BANKGRUPPEN FINANSIERAR FINLÄNDSKA PRIVATKUNDER OCH SMF-FÖRETAG. SATSA PÅ MILJÖN!

Planerar du...
• ett projekt med syftet att minska på elräkningen?
• självförsörjning inom elproduktionen såsom solpanel eller vindkraftverk?
• renovering av fönster eller nytt isoleringsmaterial?
• byte av uppvärmningssystem till jordvärme eller fjärrvärme?
• bygga ett passiv- eller lågenergihus?
• förnya avloppsvattensystemet eller ansluta det till det kommunala nätet?

POP Bankerna och Nordiska Investeringsbanken har förenat sina krafter för att erbjuda POP Bankernas kunder finansiering för projekt som förbättrar miljöns tillstånd.

Fråga mer på din egen POP Bank.
www.poppankki.fi/sv

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt