Hoppa till innehåll

POP Företagsavkastning

Med POP Företagsavkastning förvaltar du företagets investeringstillgångar effektivt. Avtalet som är avsett för långsiktiga investeringar tryggar också din personliga och företagets framtid. Avkastningen på investeringarna kan du senare utnyttja vid eventuella omställningar eller investeringar. 

Dra nytta av fördelarna med POP Företagsavkastning

 • Mångsidiga investeringsobjekt 
 • Samma förmåner som för storinvesterare när det gäller tecknings- och inlösenavgifter 
 • Skatterelaterade förmåner såsom försäljning av investeringsobjekt utan omedelbar beskattning av försäljningsvinster 

POP Företagsavkastning i korthet

 • Via POP Företagsavkastning kan du investera i mångsidiga investeringsobjekt. Fastställ tillsammans med POP Bankens expert avkastningsmålet och företagets riskaptit. Då blir det lättare att hitta lämpliga investeringsobjekt. Du kan välja mellan investeringsobjekt i olika tillgångskategorier, såsom placeringsfonder och Fondförvaltarens Bästa fondportföljer.
 • Du kan flexibelt byta investeringsobjekt enligt dina mål och marknadsläget. De sex (6) första ändringarna av investeringsplanen för försäkringspremierna eller reinvesteringsuppdragen för det intjänade försäkringskapitalet under ett år är avgiftsfria.
 • POP Företagsavkastning är ett tidsbundet avtal med en investeringstid på minst 5 och högst 20 år. Försäkringspremien för det första året ska vara minst 10 000 euro, och den första premien ska betalas inom en månad från undertecknandet av avtalet. Försäkringen träder i kraft efter att företaget undertecknat avtalet och betalat den första premien.
 • Försäkringspremierna investeras i objekt som företaget väljer, och värdet på försäkringskapitalet fastställs utifrån dem. Som försäkringstagare äger företaget inte investeringsobjekten direkt utan ett avtal, vars värde beror på objektens värdeutveckling.

  Försäkringspremien allokeras alltid till kapitaliseringsavtalet. Från kapitaliseringsavtalets sparkapital faktureras månatligen premien för skyddet vid allvarlig sjukdom enligt prislistan.

  Investeringsobjekten för POP Företagsavkastning utgörs av tre olika Fondförvaltarens Bästa investeringskorgar:
  • Fondförvaltarens Bästa Ränteviktad
  • Fondförvaltarens Bästa Balanserad
  • Fondförvaltarens Bästa Avkastningsinriktad

  Du kan välja en eller flera placeringsobjekt och vi hjälper dig i beslutsfattandet.

POP Företagsavkastning beviljas av Sp-Fondbolag Ab. POP Bankerna fungerar som ombud för produkten. 

Fondernas historiska kursutveckling garanterar inte den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av Ersättningsfonden för investerare eller insättningsgarantin. 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt