Hoppa till innehåll

POP Företagsavkastning - Prislista

I kraft från 7.6.2020.

De avgifters euro- eller procentbelopp som debiteras från Kapitaliseringsavtalet har fastställts i denna prislista. Eurobeloppen i denna prislista är på nivån för år 2018. Försäkringsbolaget har rätt att höja prislistans eurobelopp på sätt som motsvarar levnadskostnadsindexet. Förhöjningen kan högst motsvara den förändring, som skett i levnadskostnadsindexets poängtal från oktober 2017 till oktober det år som föregår förhöjningen. Beräkningsprinciperna för debiteringarna har fastställts i beräkningsgrunderna.

När försäkringen upphör debiteras avgifterna som uppbärs månatligen, beräknat ända fram till förfallodagen.

Avgifter som uppbärs från försäkringen och försäkringens placeringsobjekts löpande kostnader har beaktats i försäkringens offertkalkyl och i det årliga försäkringsbeskedet enligt de föreskrifter och anvisningar som Finansinspektionen givit om presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt sparande och i försäkringar. Försäkringens placeringsobjekts löpande kostnader har presenterats i placeringsobjektets faktablad för investerare. Placeringsobjektets löpande kostnader är inte en del av försäkringsavtalet.

Försäkringsbolaget kan ändra prislistan genom att meddela om förändringen en månad före ändringen träder i kraft.

Från försäkringspremier som betalas till Kapitaliseringsavtalet debiteras en premieavgift. Premieavgiften är 1,5 % av premien.

Från försäkringsbesparingen uppbärs en månatlig skötselavgift. En skötselavgift debiteras månatligen från försäkringsbesparingen. Skötselavgiften är 0,5 % per år, dock minst 4 € per månad.

För återköp av försäkringsbesparing uppbärs 1,0 % av det lyfta beloppet.

Försäkringstagaren har rätt att överföra försäkringsbesparingar från en placeringsanknuten placering till en annan
kostnadsfritt 6 gånger under försäkringsåret, varefter en åtgärdsavgift för överföringar på 50 € debiteras för varje uppdrag.

Åtgärd
Avgift
Skyddsutredning
Två utredningar i året är avgiftsfria, för ytterligare debiteras 50 €/styck
Pantsättning av försäkringsbrev som säkerhet för lån
50 euro
Annan ändring av försäkringsavtalet än ändring av förmånstagarförordning
50 euro
Annat utredningsarbete
100 € för varje påbörjad timme

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt