Hyppää sisältöön

POP Yritystuotto - Hinnasto

Voimassa 7.6.2020 alkaen.

Kapitalisaatiosopimuksesta veloitettavien maksujen euro- tai prosentuaaliset määrät on määritelty tässä hinnastossa. Tämän hinnaston euromäärät ovat vuoden 2018 tasossa. Vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa hinnaston euromääriä elinkustannusindeksiä vastaavasti. Korotus voi olla enintään sitä muutosta vastaava, joka elinkustannusindeksin pisteluvussa on tapahtunut vuoden 2017 lokakuusta korotusta edeltävän vuoden lokakuuhun. Veloitusten laskentaperiaatteet on määritelty laskuperusteissa.

Kuukausittain perittävät maksut veloitetaan vakuutuksen päättyessä päättymispäivään saakka laskettuna.

Vakuutuksesta perittävät kulut ja vakuutuksen sijoituskohteen juoksevat kulut on huomioitu vakuutuksen tarjouslaskelmassa ja vuotuisessa tiliotteessa Finanssivalvonnan pitkäaikaissäästämissopimusten ja vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaan. Vakuutuksen sijoituskohteen juoksevat kulut on ilmoitettu sijoituskohteen avaintietoesitteessä. Sijoituskohteen juoksevat kulut eivät ole osa vakuutussopimusta.

Vakuutusyhtiö voi muuttaa hinnastoa ilmoittamalla muutoksesta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Kapitalisaatiosopimukseen maksetuista vakuutusmaksuista peritään maksupalkkio. Maksupalkkio on 1,5 prosenttia maksusta.

Vakuutussäästöstä peritään kuukausittain hoitopalkkio. Hoitopalkkio on 0,5 % vuodessa, kuitenkin vähintään 4 euroa kuukaudessa

Säästön takaisinostosta peritään 1 % nostettavasta summasta.

Vakuutuksen omistajalla on oikeus siirtää vakuutussäästöjä sijoitussidonnaisesta sijoituksesta toiseen tai muuttaa  sijoitussuunnitelmaa veloituksetta 6 kertaa vakuutusvuoden aikana, minkä jälkeen siirroista veloitetaan toimenpidepalkkiona (-maksuna) 50 € kultakin toimeksiannolta.

Toimenpide
Maksu
Turvaselvitys
Kaksi selvitystä vuodessa maksutta, ylimääräisistä veloitetaan 50 €/kpl
Vakuutuskirjan panttaus luoton vakuudeksi
50 €
Muu vakuutussopimuksen muutos kuin edunsaajamääräyksen muutos
50 €
Muut selvitystyöt
100 € / alkava tunti

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä