Hoppa till innehåll
Prime, Euribor eller fast ränta?

Prime, Euribor eller fast ränta?

Räntan på ett lån utgörs i allmänhet av den referensränta som kunden väljer och en marginal, ett tillägg på referensräntan som banken bestämmer utgående från lånet och kunden. Referensräntan kan vara POP Prime eller Euribor. Dessutom är lån med fast ränta ett alternativ.

Euribor, POP Prime och fast ränta

Euribor

Euribor är referensränta för euroområdet. Räntan på ett lån som är bundet till 12 månaders Euriborränta är densamma ett år åt gången räknat från dagen när lånet lyfts. Om 12 månaders Euriborräntan är lägre på räntejusteringsdagen sjunker räntan på motsvarande sätt och är igen densamma ett år framåt.

POP Prime

POP Prime är POP Bankernas referensränta, och nivån på den fastställs av POP Bankförbundets styrelse. Prime-räntan följer marknadsräntorna, men ändras måttligare än de. Räntan på ett lån som är bundet till POP Prime ändras samma dag som Prime-räntan.

Fast ränta

Den fasta räntan avtalas för 3, 5 eller 10 år. Den ränta som kunden betalar är densamma under den fastställda tidsperioden oberoende av variationer som sker på marknaden. Efter perioden med fast ränta får lånet den referensränta som avtalats i låneförhandlingen, och till den fogas en kundspecifik marginal. Det går även att avtala om en ny period med fast ränta.

Vid bostadskrediter är den totala räntan alltid minst lika stor som marginalen.

asuntolainan korko

Effektiv ränta

Bolånets effektiva ränta utgörs av referensräntan, marginalen och andra kostnader. De är uppläggningsavgift/expeditionsavgift och lånebetalningskostnad. Vilka priser som gäller för tillfället framgår av bankens servicetariff.

POP Bostadslån för ny bostad

POP Bostadslån är en investering i framtiden, och varje månadsamortering ökar din förmögenhet.

Du kan ansöka om lån oberoende av hos vilken bank du är kund, men vi önskar dig hjärtligt välkommen som kund hos POP Banken och sköter även bytet av bank för dig.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt