Hoppa till innehåll

När man flyttar ihop

Bra att beakta när man flyttar in i gemensamt hem

När man planerar äktenskap är det bra att beakta att äktenskap innebär att man delar livet med maken också i en juridisk bemärkelse. I början av den gemensamma vägen är det dessutom klokt att gå igenom bank- och försäkringsärenden, såsom dispositionsrätt till personliga konton och eventuellt besluta att öppna ett gemensamt konto för gemensamma kostnader. Och om man vill slå ihop eventuella personliga lån och avgöra var det kommande gemensamma hemmet är beläget? Borde till exempel befintliga bostäder säljas eller den ena eller bägge omvandlas till en placeringsbostad?

Antalet nyfamiljer ökar hela tiden. En nyfamilj är en familj, där den ena eller bägge parterna varit tidigare gifta eller haft sambo, och till den kan även barn från tidigare förhållanden höra. Det är viktigt att beakta att bildandet av en nyfamilj kan påverka barnens förmåner. Det är bra att förbereda sig på delning av egendomen redan i detta skede – med hjälp av äktenskapsförord och testamente delas egendomen enligt parternas vilja. Om till exempel äktenskapsförord saknas, räknas bägge makarnas egendom ihop och delas jämnt mellan parterna när äktenskapet upphör. Detta sker alltså också när den ena makens egendom är betydligt större eller mindre jämfört med tidpunkten då äktenskapet ingicks. Det är också bra att upprätta testamente, eftersom man genom testamente kan påverka den lagstadgade arvsordningen.

Äktenskap gör det också möjligt att byta namn. Det gäller att komma ihåg att ett nytt efternamn påverkar officiella ID-handlingar. På magistratens webbplats kan du kontrollera vilka anmälningar namnbyte föranleder.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt