Hoppa till innehåll

Hur spara till första bostad? Fem spartips

Hemma bäst, eller hur? Redan att drömma om ett eget hem är ljuvligt, men när bostadsfebern stiger rejält är det bra att ha lite besparingar. Hur mycket bör man spara för bostadsköp och på vilket sätt?

Att köpa bostad är ett stort men också lukrativt beslut. Förutom att man i eget hem har större möjligheter att besluta om bostadsrelaterade frågor är bostaden också en investering. När man amorterar på bostadslån sparar man åt sig själv, och dessutom stiger bostadens värde ofta med åren.

Bostadslån beviljas dock inte för hela bostadspriset, och därför gäller det också att ha egna besparingar. Köpare av första bostad behöver minst fem procent besparingar eller andra säkerheter av bostadens pris. När det gäller BSP-lån ska de egna besparingarna uppgå till minst 10 procent. Det är en ganska stor summa, och därför gäller det att börja spara i tid.

Fem tips för hur man sparar till första bostad:

1. Boka tid på banken

Känner du till prisnivån för bostäder på ditt prefererade område? Boka möte på ett kontor eller POP Webbmöte för att tillsammans med proffs utreda hur mycket besparingar du behöver.

Man kan spara på många olika sätt, och banken kan ge dig bra tips. Sätt samtidigt din egen ekonomi i skick, eftersom eventuella konsumtionskrediter och kreditkortsskulder påverkar bankens bedömning av köparens kreditvärdighet.

2. Ställ upp mål och sträva målmedvetet efter att nå dem

Tydliga mål och planer upprätthåller sparmotivationen! Gör därför upp en exakt plan för hur mycket du vill spara om året eller i månaden. Även banken hjälper dig med att ta fram en preliminär kalkyl, som beaktar tidigare besparingar och hur länge det kommer att ta tills du kan köpa din drömbostad.

Regelbundet sparande blir lättare om du överför sparbeloppet direkt från brukskontot till ett separat sparkonto. Då blir det mindre frestande att sätta pengarna på något annat. Även till exempel skatteåterbäring kan inbetalas på ett sparkonto.

När sparplanen utarbetas gäller det dessutom att gå igenom de månatliga inkomsterna och nödvändiga utgifterna, såsom hyra, mat och fakturor. Granska dessutom om du kunde minska vissa utgifter med tanke på sparmålet.

3. Det gäller att ha tålamod när man sparar

Att bostadsspara är en lång process. I allmänhet tar det åratal att spara ihop en större summa – men så klart beroende på sparbelopp, ort och inkomster. Eftersom bostadspriserna varierar kraftigt runt om i Finland, kan det ta länge att spara till första bostad.

Kom dock ihåg att ju tidigare du börjar spara, desto snabbare når du målet. Och det är ju sant att det aldrig är för sent att börja spara – även om det handlar om små månatliga belopp. Du kan till exempel spara på BSP-konto.

4. BSP-lån har bättre villkor

BSP-konto är ett bostadssparpremiesystem som stöds av staten och bankerna och som är avsett för köp av första bostad. Med hjälp av BSP-kontot kan köpare av första bostad spara ihop egenfinansieringsandelen med bättre villkor än vad som den allmänna räntenivån möjliggör. Dessutom betalar banken en procent ränta på sparkapitalet och tilläggsränta på 2–4 procent. Bägge är skattefria. Tilläggsräntan betalas ut när du köpt bostaden.

BSP-kontots förmåner är tillgängliga för alla 15–39 år gamla personer som sparar till första bostad.

På kontot ska man regelbundet spara 150–3 000 euro under minst åtta kvartal. Kvartalen behöver dock inte följa på varandra. Man kan alltså spara i egen takt. Spartiden är högst 25 år. När sparmålet har nåtts kan du ansöka om räntesubventionerat BSP-lån hos din bank. Statens räntestöd underlättar återbetalningen av lånet under de första tio åren.

5. Större bostadslån med tilläggssäkerhet

Om dina egna besparingar inte räcker till för drömbostaden kan du ansöka om tilläggssäkerhet för bostadslånet. Ofta ställs till exempel föräldrarnas skuldfria bostad eller sommarstuga som säkerhet för lånet.
Du kan även komplettera besparingarna utan externa säkerheter. Till exempel med POP Garanti som du får för en engångsavgift kan du komplettera säkerheten.

Fortsätt att drömma och spara engagerat!

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt