Hoppa till innehåll

Hur mycket sparkapital eller säkerheter behövs för bostadslån?

Planerar du att köpa egen bostad? När man drömmer om en egen bostad ställer man strax också frågor om bostadslån. I det här blogginlägget får du information om hur mycket sparkapital eller säkerheter du behöver för bostadslån.

Unga personer som köper sin första bostad har sällan en stor förmögenhet, och den bostad som köps är då den enda tillgängliga säkerheten. Den bostad som köps utgör dock inte tillräcklig säkerhet, vilket innebär att en bostad inte i sin helhet kan köpas med lån. Det här innebär också att den som köper bostad ska ha eget sparkapital eller säkerheter.

Möjligheten att köpa bostad utan sparkapital eller andra säkerheter begränsas bland annat av det lagstadgade lånetaket, dvs. den maximala belåningsgraden. Därför gäller det att börja spara till egen bostad så tidigt som möjligt, även om bostadsköp ännu inte är aktuellt. Genom att spara minskar du också bostadslånet.

Enligt lånetaket får bostadslån uppgå till högst 85 procent av bostadens värde. Då måste man alltså täcka 15 procent av bostadspriset med eget sparkapital eller säkerheter. Ett undantag från detta är köpare av första bostad, för vilka lånetaket kan stiga till hela 95 procent. Då ska köparen av första bostad ha sparkapital som täcker minst fem procent av bostadspriset. Om man däremot sparat på BSP-konto och ansöker om BSP-lån är lånetaket 90 procent.

Vad kan sparkapital eller säkerheter bestå av?

Den sparade andelen kallas egenfinansieringsandel, och den kan täckas med egna besparingar eller andra säkerheter. Det finns många sparalternativ, till exempel konventionellt sparkonto eller BSP-konto. Man kan också spara via fonder. Som säkerhet kan banken acceptera till exempel föräldrarnas bostad eller sommarstuga.

Ett populärt alternativ är också att köpa en separat bostadslånegaranti av banken, till exempel POP Tilläggsgaranti. Priset på garantin varierar med garantibeloppet. Ju mindre garantibeloppet är, desto förmånligare är garantin i allmänhet. Om du alltså använder mer eget kapital för bostadsköp behöver du mindre tilläggsgaranti. Så här sjunker priset på tilläggsgaranti. Tack vare en köpt garanti kan man eventuellt köpa en bostad trots att egenfinansieringsandelen ännu inte är tillräckligt stor och andra lämpliga tilläggssäkerheter saknas.

Testa POP Bankens bostadslåneräknare
Läs mer om POP Tilläggsgaranti

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt