Hyppää sisältöön
Häiriö rahastojen näkymisessä POP Mobiilissa

POP Pankki on mukana vahvan sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Pankkien käyttämä tunnistamisprotokolla uusitaan ja vanhaa TUPAS-protokollaa ei voi käyttää enää 30.9.2019 jälkeen. POP Tunnistuspalvelua tarjoavien yritysten tulee uusia palvelusopimus uuden protokollan mukaiseksi tai siirtyä käyttämään Traficomin (ent. Viestintävirasto) hyväksymää tunnistuksenvälittäjää.

EU-sääntely ja tiukentuvat tietoturvavaatimukset aiheuttavat muutoksia myös pankkien tunnistuspalveluihin. Suomalaisten pankkien käyttämä TUPAS-protokolla ei täytä tiukentuneita tietoturvavaatimuksia ja sitä ei voi käyttää enää 30.9.2019 jälkeen. Esimerkiksi POP Tunnistuspalvelun käyttämä TUPAS-protokolla korvataan kansainvälisellä OpenID Connect -rajapinnalla. POP Tunnistuspalvelua tarjoavien yritysten on uusittava sopimuksensa uuden protokollan mukaiseksi 1.10.2019 mennessä.

POP Pankin yritysasiakkaat voivat myös siirtyä käyttämään Traficomin (ent. Viestintävirasto) hyväksymää tunnistuksenvälittäjää. Tällöin yritysasiakkaat voivat sopia tunnistuspalvelusta minkä tahansa Luottamusverkostossa rekisteröidyn välityspalvelun kanssa. Rekisteröidyt välityspalvelut tarjoavat uuden protokollan mukaisen vahvan sähköisen tunnistamisen. Sopimalla tunnistuspalvelusta tunnistuksen välittäjän, eli ns. välityspalvelun kanssa, saa yhdellä sopimuksella käyttöönsä kaikkien vahvaa sähköistä tunnistamista tarjoavien toimijoiden tunnistusvälineet. Välityspalvelu hoitaa myös tekniset muutokset.

POP Pankki toimii Luottamusverkostossa tunnistusvälineen tarjoajan roolissa.

POP Pankin henkilöasiakkaat voivat edelleen tunnistautua verkkopankkitunnuksilla sekä julkisen että yksityisen sektorin asiointipalveluihin.

Lisätietoja muutoksista ja välityspalveluista löydät täältä.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä