Hyppää sisältöön

POP Pankki -ryhmän puolivuosikatsaus 1.1-30.6.2016

POP Pankkien yhteenliittymän toiminta hyvässä vauhdissa

POP Pankki –ryhmän alkuvuosi sujui myönteisissä merkeissä. Ryhmän keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj:n toiminta käynnistyi täydessä laajuudessaan kun, se sai investointitason luottoluokituksen ja käynnisti onnistuneesti tukkuvarainhankinnan POP Pankki –ryhmän tarpeisiin. Vakuutustoiminnan tulos parani merkittävästi ja pankkiliiketoiminnan tulos ennen veroja säilyi vertailukauden tasolla.

Pankkitoiminta

POP Pankkien liiketoiminta kehittyi tarkastelukaudella vakaasti. Keskeisin tuottoerä korkokate kehittyi myönteisesti huolimatta haasteellisesta korkotilanteesta. Korkokatetta kertyi tammi-kesäkuussa 30,6 miljoonaa euroa, jossa kasvua vuoden 2015 vertailukauteen oli 2,2 prosenttia. Myös palkkiotuottojen nettomäärä kasvoi selvästi (+8,9%) 16,0 miljoonaan euroon. Sijoitusympäristön haasteellisuudesta johtuen minkä vuoksi sijoitustoiminnan tuotot jäivät vertailukautta alemmaksi. Pankkitoiminnan tulos ennen veroja oli 19,9 miljoonaa euroa (19,8) oli samalla tasolla kuin vertailukaudella.

Alkuvuoden aikana POP Pankit avasivat yhden uuden konttorin viime vuoden syksyllä avattujen neljän uuden konttorin lisäksi.

Vakuutustoiminta

POP Pankki –ryhmässä vahinkovakuutustoimintaa harjoittaa Suomen Vahinkovakuutus Oy, joka käyttää markkinointinimeä POP Vakuutus ja joka tuottaa lisäksi vakuutuksia white label –periaatteella myös toisille toimijoille. POP Vakuutus sai keskimäärin 3700 uutta asiakasta kuukausittain alkuvuoden aikana ja asiakasmäärä nousi kesäkuun lopussa 85 tuhanteen. Vakuutustoiminnan tulos nousi merkittävästi nettotuottojen kasvaessa 78,5 prosenttia 3,2 miljoonaan euroon. Parantuneen vahinko- ja liikekulusuhteen myötä tappio pieneni vertailukauteen nähden ja tulos oli -2,3 miljoonaa euroa (-3,3). Yhtiö tavoittelee positiivista tulosta viimeistään vuonna 2017.

POP Pankki –ryhmä

POP Pankki –ryhmän kannalta keskeistä oli alkuvuonna Bonum Pankki Oyj:n saama investointitason luottoluokitus S&P Globalilta. Bonum Pankki Oyj julkaisi maaliskuussa 100 miljoonan euron sijoitustodistusohjelman ja toukokuussa 750 miljoonan euron joukkovelkakirjaohjelman. Kesäkuussa Bonum Pankki laski liikkeelle 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan.

Pankkitoiminta ja vakuutustoiminta kehittyivät myönteisesti. Alkuvuonna purettiin suunnitellusti POP Pankkien vakuusrahasto, koska sille ei enää ollut tarvetta POP Pankkien yhteenliittymän aloitettua toimintansa.

”Peruspankkitoiminta kasvoi tasaisesti ja tuotot sijoitustoimintaa lukuun ottamatta kehittyivät myönteisesti. Digitaalisen finanssitoiminnan edelläkävijä POP Vakuutus kasvatti POP Pankki –ryhmän asiakaskantaa ja paransi tulostaan. Tämä lisättynä edelleen vahvistuneeseen vakavaraisuuteen ja tutkitusti Pohjoismaiden tyytyväisimpiin asiakkaisiin luo vahvan pohjan parhaan asiakaskokemuksen edelleen kehittämiselle”, iloitsee POP Pankkiliiton toimitusjohtaja Heikki Suutala. 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Heikki Suutala, puh. 0500 661 431, heikki.suutala@poppankki.fi

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä