Hyppää sisältöön
Saapuvissa maksuissa esiintyy viivettä

Säästöpossu paksuksi - lapselle säästäminen kartuttaa pottia

Kun lapselle alkaa säästää hyvissä ajoin, kertyy nuorelle hyvä potti tulevaisuuden varalle. Kun lapselle avataan tili, sen avaamisesta päättää lapsen huoltaja tai molemmat huoltajat yhdessä. He myös käyttävät tiliä yhdessä, tai päättävät siitä, kenellä muulla on tilille käyttöoikeus.

Tili ei periydy

Usein isovanhemmat tai vaikkapa lapsen kummi haluavat avata lapselle tilin. Tilin avaus onnistuu helposti. Pankki pyytää tilinavaajaa toimittamaan huoltajilta valtakirjan tiliä varten. Käyttöoikeudesta tiliin päättävät alaikäisen huoltajat riippumatta siitä, kuka tilin on avannut. Tilinavaaja ei siis automaattisesti saa oikeuttaa käyttää lapsen tiliä, tai saa siitä pyytäessään tietoja.
 
Lapsen tilillä olevat varat ovat lapsen omaisuutta, vaikka huoltajat vielä niiden käytöstä päättävätkin. Näin on myös siinä tapauksessa, että esimerkiksi tilin avannut isovanhempi kuolisi. Rahat eivät siis siirry perikunnalle. 

Kun lapsi täyttää 18 vuotta, kaikki alaikäisyyteen perustuneet käyttöoikeudet lakkaavat ja tilinomistaja saa päättää itse tileistään. Tässä vaiheessa pankki pyrkii olemaan tilinomistajaan yhteydessä ja käymää yhdessä läpi tilinkäyttöön liittyvät ja muutkin pankkiasiat, jotta asiointi jatkuisi jouhevasti ja nuorella olisi tarkoituksenmukaiset palvelut käytössään.
 

Suunnittele sopiva säästötapa

Tyypillisimmin lapselle avataan pankkitili ja se onkin monella tapaa hyvä, helppo ja turvallinen keino säästää lapselle rahaa. Tilimuodoissa on toki valinnanvaraa ja kannattaa miettiä, säästääkö lapselle pitkällä tähtäimellä esimerkiksi asuntoa varten vai jotain pienempää ostosta, kuten polkupyörää tai matkaa varten. Esimerkiksi POP Tavoitetili on tarkoitettu pitkäjänteiseen säästämiseen ja sen korko on parempi kuin tavallisen talletustilin.
 
Tilin ohella kannattaa harkita myös muita säästämismuotoja. Lapselle säästettäessä säästämisaika voi olla hyvinkin pitkä, jolloin ainakin osa varoista on järkevää säästää rahastoon. 
Jos taas esimerkiksi isovanhempi haluaa säilyttää määräysvallan varoihin itsellään, mutta haluaa niin sanotusti korvamerkitä varat lapsenlapselle, kannattaa harkita säästövakuutusta, johon lapsi merkitään edunsaajaksi.  

Säästövakuutus on erinomainen perintösuunnittelun väline. Säästövakuutukseen säästetyt varat ovat vakuutuksenottajan omaisuutta niin kauan kuin hän haluaa. Vakuutuksen edunsaajan tai hänen huoltajansa ei tarvitse edes tietää säästövakuutuksen olemassaolosta. Vakuutuksenottajan kuoltua vakuutussumma maksetaan vakuutuksenottajan määräämälle edunsaajalle, eivätkä sen kautta maksettavat varat kuulu kuolinpesään.
 
Lapselle säästämistä suunnittelevan kannattaa tulla pankkiin juttelemaan asiasta. Yhdessä on helppo löytää asiakkaan toiveisiin parhaiten sopiva vaihtoehto.

Asiakastarinamme

Veikko Kuisma kertoi säästämisestään tyttärenpoika Mikolle. Ensimmäiset talletukset hän teki noin kymmenen vuotta sitten, kun poika oli ala-asteikäinen. Miko ei silloin vielä tiennyt säästöhankkeesta mitään, se selvisi hänelle vasta muutama vuosi sitten.

Isoisä on tallettanut kuukausittain rahaa sekä POP Tavoitetilille että POP Pohjoismaat Rahastoon. Lammin Osuuspankki auttoi säästötapojen valinnassa ja Veikko pitää säästökohteiden hajauttamista onnistuneena valintana.

– Mikon kanssa sovimme, että hän jatkaa säästämistä, kunhan pääsee kiinni työelämään, isoisä kommentoi.
 
Isoisä ja Miko kävivät säästösuunnitelman yhdessä läpi Lammin Osuuspankissa, kun Miko täytti 18 vuotta. Pankki kutsuu kaikki 18 vuotta täyttävät POP Taloushetkeen keskustelemaan pankkiasioista, ja tällä kertaa Miko ja isoisä menivät yhdessä. Keskustelun yhteydessä isoisä otti Mikolle vielä POP Perusturva -vakuutuksen yllättävien elämäntilanteiden varalle.
 

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä