MIKÄ ON SIJOITUSRAHASTO?

Sijoitusrahaston varat on sijoitettu useisiin erilaisiin rahoitusvälineisiin, kuten osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin. Rahastoyhtiö kerää sijoittajilta varoja, jotka se sijoittaa useisiin eri sijoituskohteisiin. Yhdessä nämä sijoitetut varat muodostavat sijoitusrahaston ja kyseessä on rahastosijoittaminen.

Tee rahastomerkintä verkkopankissa

Rahasto jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan omaisuuteen. Rahaston omistavat siihen sijoittaneet eli rahasto osuuksia merkinneet henkilöt, yritykset, yhteisöt ja säätiöt.

Sijoitusrahastot jakaantuvat seuraaviin pääryhmiin sijoituskohteiden perusteella: korkorahastoihin, osakerahastoihin ja yhdistelmärahastoihin.

Pitkän koron rahastot

Pitkän koron rahastot sijoittavat varansa pääosin pitkäaikaisiin (juoksuaika yli vuosi), esimerkiksi valtion, julkisyhteisöjen tai yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjalainoihin.

Osakerahastot

Osakerahastot sijoittavat varansa pääasiassa osakkeisiin. Osakerahasto voi edelleen kohdistaa sijoituksensa sääntöjensä mukaisesti tietyille maantieteellisille alueille tai eri toimialoille.

Yhdistelmärahastot

Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin, jolloin sijoitusten painopistettä on mahdollista vaihtaa markkinatilanteen mukaan. Korko- ja osakesijoitusten väliset painotusarvot ja niiden vaihtelurajat määritellään rahaston säännöissä.

Teemarahastot

Teemarahastot sijoittavat tietyn teeman tai tavoitteen mukaisiin kohteisiin. Esimerkiksi POP Ympäristö sijoittaa kohteisiin, jotka keskittyvät ilmastonmuutoksen torjumiseen ja ympäristöinnovaatioihin. Rahaston sijoituskohteet valitaan niin, että ne edistävät kestävää ja vastuullista kehitystä. 

Reaaliomaisuusrahastot

Reaaliomaisuus on olennainen osa hyvin hajautettua sijoitusalkkua. Se tarjoaa korkean ja samalla varsin vakaan tuottopotentiaalin. Reaaliomaisuutta ovat esimerkiksi kiinteistöt, hyödykkeet ja infrastruktuuri sekä maa- ja metsäomaisuus.

Miksi rahastoihin kannattaa säästää?

  • Koska se on helppoa ja vaivatonta
  • Säästösi ovat sijoittamisen asiantuntijoiden hoidossa
  • Säästäminen on mahdollista aloittaa vain 20 eurolla kuukaudessa
  • Eri riski- ja tuottoprofiilin omaavista rahastoista löytyy jokaiselle sopiva vaihtoehto
  • Kun solmit POP Pankin kanssa rahastosäästösopimuksen, rahastomerkintä tehdään automaattisesti valitsemaasi rahastoon ja valitsemanasi päivänä
  • Säästämällä rahastoon voit saada parempaa tuottoa kuin pankkitilille säästäessä
  • Rahastokohdetta voi muuttaa ja tarpeen vaatiessa varojen nostaminenkin on helppoa
  • Rahastosäästämisen aloittaminen ja oman säästön seuraaminen onnistuu helposti omassa verkkopankissa.
Sivuston tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi eikä niitä tule pitää yksilöllisinä neuvoina ostaa tai myydä rahoitusvälineitä. Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Aiempi tuottokehitys ei ole tae tulevasta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä. Jos haluat keskustella rahastosäästämisestä , ota yhteyttä omaan POP Pankkiisi.