Takaisin rahastolistaukseen

POP Vakaa

Rahasto-osuuden arvo ja arvon kehitys %

Rahasto
Morningstar
Arvo pvä
Arvo
1 pvä
1 kk
12 kk
3 v
POP Vakaa
25.01.2021
1.676
0,00
2,38
4,15
3,15

1 vko  |  1 kk  |  3 kk  |  6 kk  |  1 vuosi  |  3 vuotta  |  5 vuotta
Aikajakso:
Alkamispäivä:
Päättymispäivä:


Vertailuindeksi:
Liukuva ka:
Tyyppi:

_description_FI0008809967_

POP Vakaa

POP Vakaa -sijoitusrahasto on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa markkinatilanteen mukaan pääosin suomalaisille ja eurooppalaisille korko- ja osakemarkkinoille. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osake- ja korkosijoitusten avulla.

Aloita säästäminen

Perustilanteessa rahaston varoista sijoitetaan rahamarkkinoille 35 %, joukkolainamarkkinoille 50 %, suomalaisille osakemarkkinoille 10 % ja eurooppalaisille osakemarkkinoille 5 %. Enintään 30 prosenttia voidaan sijoittaa osakkeisiin ja osakepohjaisiin arvopapereihin. 

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja edistääkseen tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan. Rahaston vertailuindeksi on painotettu keskiarvo seuraavista indekseistä: OMX Helsinki Cap GI 10 % + Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury Total Return Index Value Unhedged EUR 50 % + J.P. Morgan Cash Index Euro Currency 3 Month + MSCI Daily Net TR Europe Euro 5 %. Rahasto pyrkii saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Salkunhoitaja voi poiketa vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin, minkä vuoksi rahaston sijoitukset eri toimialoille sekä sijoitusten maajakautuma ja duraatio voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksin jakaumasta. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen.

 Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 2 vuoden kuluessa.

Rahaston nimiSijoitusrahasto POP Vakaa
RahastotyyppiYhdistelmärahasto
Perustettu10/2005, Suomi
SalkunhoitajaOlli Tuuri ja Mikko-Pekka Rautiainen / Sp-Rahastoyhtiö Oy
Vertailuindeksi

35% JPM Cash EU 3 Month TR EUR, 10% NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR, 50% BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR, 5% MSCI Europe PR EUR

OsuuslajitKasvuosuudet
Minimimerkintä20 euroa tai 20 euroa/kk
Hallinnointipalkkio p.a.1,0 %*
Merkintäpalkkio0,5 %
Lunastuspalkkio0,5 %

*Sijoituskohteina olevilta rahastoilta peritään säilytysyhteisön palkkio voimassa olevan hinnaston mukaisesti