Hyppää sisältöön
Saapuvissa maksuissa esiintyy viivettä

Kutsu varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen 8.4.2024

Keuruun Osuuspankin varsinainen osuuskunnan kokous pidetään Keuruun Osuuspankin pääkonttorissa, osoitteessa Multiantie 1, Keuruu, 8.4.2024 klo 17.00. Kokouksessa käsitellään varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle sääntöjen 14 §:n mukaan kuuluvat asiat ja sääntömuutokset.

Jäsenten esitykset uusista hallintoneuvoston jäsenistä pyydetään tekemään 
kirjallisena 14.3.2024 mennessä valmistelevan toimikunnan sihteerille, jona toimii 
osuuspankin toimitusjohtaja, osoitteella Keuruun Osuuspankki, toimitusjohtaja Miika 
Santala, PL 56, 42701 Keuruu tai sähköpostilla miika.santala@poppankki.fi
Valintaa tehtäessä pankin tulee ottaa huomioon EBA:n ohjeistuksen mukaiset 
vaatimukset ylimmän hallintoelimen luotettavuudesta, sopivuudesta ja 
ammattitaidosta. Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arvioimiseksi 
valittavaksi esitettävien henkilöiden tulee toimittaa erillinen Fit & Proper -selvitys.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä 26.2.2024 alkaen pankin 
pääkonttorissa, osoitteessa Multiantie 1, Keuruu. Lisäksi asiakirjat ovat jäsenten 
nähtävissä pankin internet-verkkosivuilla www.poppankki.fi/keuruu. Hallituksella ei ole ilmoitettavana osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavia tilinpäätöksen jälkeisiä tapahtumia.

Sääntöjen 15 §:n mukaan jäsenen, joka haluaa osallistua osuuskunnan kokoukseen, 
tulee ilmoittautua osuuskunnan kokoukseen 1.4.2024 klo 12.00 mennessä. 

Osuuskunnan kokoukseen voi ilmoittautua: 
a) puhelimitse numeroon 014-751111
b) sähköpostitse osoitteeseen keuruu@poppankki.fi 
c) kirjeitse osoitteeseen Keuruun Osuuspankki, PL 56, 42701 Keuruu.

Keuruulla 26. Helmikuuta 2024

KEURUUN OSUUSPANKKI
Hallitus

Liitteet:

  1. Varsinaisen osuuskunnan kokouksen 8.4.2024 esityslista ›
  2. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023 ›

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä